Contactinformatie: Survalyzer AG

Contactadres

Survalyzer AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zurich – Zwitserland

E-mail: info@survalyzer.com

Bevoegde vertegenwoordigers

Christian Hyka
Benjamin Lutz

Inschrijving in het handelsregister

Geregistreerde bedrijfsnaam: Survalyzer AG
Handelsregister: Zurich
Bedrijfsnr. (UID): CHE-112.340.012
BTW-nummer: CHE-112.340.012
D-U-N-S: 483005919

Contactinformatie: Survalyzer Nederland B.V.

Contactadres

Survalyzer Nederland B.V.
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
Nederland

E-mail: info@survalyzer.com

Bevoegde vertegenwoordigers

Christian Hyka
Survalyzer AG

Inschrijving in het handelsregister

Geregistreerde bedrijfsnaam: Survalyzer Nederland B.V.
KVK-nummer: 30204020
Vestigingsnummer: 000020233078

Inhoudsaansprakelijkheid

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Copyright

Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op deze website behoren uitsluitend toe aan Survalyzer AG of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie dient vooraf schriftelijke toestemming van een rechthebbende te worden verkregen.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites geschiedt op eigen risico van de desbetreffende gebruiker.

Afdrukbron: SwissAnwalt
Achtergrondmuziek: Fesliyan Studios Inc.