1e kwartaal 2022 – webinar met onze CEO – Leer meer over Survalyzer Dashboard

1e kwartaal 2022 webinar met onze CEO Leer meer over Survalyzer Dashboard

Driemaandelijks webinar met onze CEO – Leer meer over het nieuwe product Survalyzer Dashboard

Klik op de link hieronder om de webinar te bekijken die in april 2022 werd gepresenteerd:

Webinar – Driemaandelijkse Webinar met CEO April 2022

Geen interesse om de webinar te bekijken? Lees de samenvatting hieronder:

Productoverzicht

3 product survalyzer offers

Aanvankelijk werd het Survalyzer Dashboard beschouwd als een uitbreiding op het Survalyzer product. Vanwege de grote hoeveelheid functionaliteit werd echter besloten er een apart product van te maken. Vanaf nu is het Survalyzer product onderverdeeld in drie verschillende versies:

 • De Essential-versie wordt gebruikt voor kleine en eenvoudige enquêtes, waarmee u een vragenlijst kunt maken, deze onder uw respondenten kunt distribueren en de details ervan kunt analyseren in een standaarddashboard.
 • De Professional-versie die voorziet in meer vraagtypes, uitgebreide routingtypes en filteropties en een functie om de gegevens te segmenteren met behulp van verschillende rapporteringsopties.
 • De Dashboard-versie die zich voornamelijk richt op het analyseren en begrijpen van de gegevens, het delen van de resultaten met verschillende belanghebbenden. Daarnaast bieden zowel de Professional- als de Dashboard-versie u een updatemogelijkheid naar de panel Add-On functionaliteit voor community management doeleinden.

 

Dashboard met enquêteresultaten

Sample Dashboard

Dit is het resultaat van het Survalyzer Dashboard. In de headersectie kunt u filters installeren die door dashboard-kijkers kunnen worden gebruikt om verder in de gegevens in te zoomen. Het scherm toont u verschillende types tegels, die alle bestaan uit een titel, verschillende grafiektypes. Voor het NPS-vraagtype worden de gegevens gepresenteerd in een metergrafiek. Een gestapeld staafdiagram illustreert de percentages van het aantal detractors (tegenstanders), neutralen en promotors (voorstanders). Responspercentages worden weergegeven in een tekstbloktegel, vgl. de tegel Survey Response. Geografische kaartgrafieken (uiterst rechts) worden ondersteund om de verschillende KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) in een kaart te visualiseren.

set of NPS charts

Hierboven ziet u een meer geavanceerde tegel waarmee de NPS-gegevens worden gesegmenteerd.

 

line chart

In de lijngrafiek hierboven zijn de gegevens gesegmenteerd naar regio en kwartaal. Om een trend te ontwikkelen, kan Survalyzer ook gegevens segmenteren op basis van tijd.

 

bar-chart

 

Bij de bovenstaande segmentatiegrafiek op landniveau wordt op de grootte van de NPS-waarde gesegmenteerd.

 

horizontal-bar-chart

Deze tegel toont een horizontaal staafdiagram en een kolom Survey Benchmark (rechts) waarmee u de feitelijke gegevens van de aangemelde gebruiker kunt vergelijken met de benchmarkgegevens, die bijvoorbeeld de totaalsom van alle antwoorden weergeven.

 

view-comment

De laatste tegel geeft een beeld van de aanpak bij het visualiseren van de open-vraag antwoorden. Een woordwolk die wordt weergegeven in een tegel aan de linkerkant, toont de termen die in de enquête zijn gebruikt. De grootte van de termen is onlosmakelijk verbonden met de gebruiksfrequentie. Houd er rekening mee dat verbindingswoorden kunnen worden uitgesloten. In de tabel met open commentaar rechts kunt u bepalen welke extra kolominformatie voor het ingevoerde commentaar moet worden weergegeven.

 

Survalyzer Dashboard – 8 onderdelen

Dit zijn de acht onderdelen van de Dashboard-versie:

 • Met de Layout Builder kunt u een rapport visualiseren of stylen conform de huisstijlrichtlijnen van uw bedrijf of het bedrijf van uw klant.
 • Met de Page Builder kunt u de inhoud van een dashboard op één of meerdere pagina’s structureren en de lay-out van een pagina ontwerpen.
 • Met de Chart Builder kunt u de tabelgegevens visualiseren.
 • De Table Builder bestaat uit twee soorten tabellen: de ? tabel waarmee u gegevens kunt aggregeren en de ruwe datatabel waarmee u ruwe datatabellen kunt visualiseren.
 • De Sentiment Analysis component is geïntegreerd voor een beter begrip van open commentaar. De toegepaste Azure Cognitive Services maken het mogelijk om open-vraagantwoorden automatisch te categoriseren zodat de antwoorden worden herkend als positief, neutraal of negatief.
 • Met de User Management component kunt u nieuwe dashboardviewers aanmaken, d.w.z. gebruikers die toegang hebben tot uw dashboard en aan wie individuele toegangs- of weergaverechten voor uw dashboard zijn toegekend.
 • Met de Interactive Data Filter component kunnen de gebruikers verder op de gegevens inzoomen en ze filteren op basis van hun behoeftes.
 • De Data Cube component is in principe bedoeld voor grote gegevensreeksen, die meer dan 500.000 gegevenspunten omvatten. Er wordt dan automatisch overgeschakeld op andere berekeningstypes, wat het berekeningsproces van de onderliggende gegevens versnelt. De kerncomponenten in alle rapporten zijn: Website Integratie, Powerpoint Export, MS Excel Export en MS Word Export.

 

Layout Builder

Layout Builder

Na het activeren van de menuoptie Rapportlay-outs onder Bibliotheek, worden alle beschikbare rapportlay-outs weergegeven in het scherm Rapportlay-outs. Om de onbeperkte mogelijkheden van een rapportlay-out te kunnen bekijken, moet u een rapportlay-out selecteren. Doorgaans zult u een aangepaste koptekst willen creëren. Om dit te doen, moet u zich aan de volgende procedure houden:

 • Selecteer het element 1 kolom onder de knop Voeg inhoud toe aan kop- of voettekst.
 • Sleep dit element naar de koptekst van de rapportlay-out waardoor er een koptekstruimte wordt gecreëerd.
 • Selecteer nu het element Afbeelding onder de knop Voeg inhoud toe aan kop- of voettekst.
 • Sleep dit element naar de zojuist gecreëerde koptekst van de rapportlay-out en laat dit element in de koptekstruimte los. Vervolgens verschijnt het venster Bestanden en media op het scherm.
 • Ga naar de desbetreffende directory Images en selecteer de gewenste afbeelding die in de koptekst van de rapportlay-out moet worden opgenomen.

Om een meer ingewikkelde koptekst met een logo en een titel te maken, kunt u de volgende procedure toepassen:

 • Selecteer het element 2 kolommen onder de knop Voeg inhoud toe aan kop- of voettekst.
 • Sleep dit element naar de koptekst van de rapportlay-out, waardoor er een koptekstruimte met twee elementen (cellen) wordt gecreëerd.
 • Selecteer nu het element Afbeelding onder de knop Voeg inhoud toe aan kop- of voettekst.
 • Sleep dit element naar het linkergedeelte van de zojuist gecreëerde koptekst van de rapportlay-out en laat dit element in de koptekstruimte los. Vervolgens verschijnt het venster Bestanden en media op het scherm.
 • Ga naar de desbetreffende directory Images en selecteer het gewenste logo die in het linkergedeelte van de koptekst moet worden opgenomen.
 • Selecteer tot slot het element Tekstcontainer onder de knop Voeg inhoud toe aan kop- of voettekst.
 • Sleep dit element naar het rechtergedeelte van de zojuist gecreëerde koptekst van de rapportlay-out en laat dit element in de koptekstruimte los.
 • Klik tweemaal in de desbetreffende cel om het RTE-venster te openen.
 • Geef de gewenste rapporttitel op en voorzie deze van de gewenste opmaakkenmerken.
 • Klik op de knop Opslaan rechtsonder aan het RTE-venster om de titel in de rapportlay-out op te nemen.

De algemene instellingen van de rapportlay-out stellen u in staat het lettertype van de tekst van de rapportlay-out te selecteren. U kunt kiezen uit één van de beschikbare standaardlettertypes of een aangepast lettertype uploaden. Om een aangepast lettertype te uploaden, moet u klikken op de knop Kies een bestand in de sectie Typografie. Aansluitend verschijnt het venster Bestanden en media op het scherm. Deze keer moet u overschakelen naar de directory Fonts in de hooddirectory Shared om het gewenste aangepaste lettertype van de rapportlay-out te selecteren.

De algemene instellingen stellen u ook in staat om een van de beschikbare kleurenschema’s voor de rapportdiagrammen te selecteren. Indien u bijzondere wensen heeft, kunt u gebruik maken van de CSS-stijleditor waarmee u de rapportlay-out optimaal kunt aanpassen. Door op één van de diagrammen in de rapportlay-out te klikken, opent u het veld Rapport dashboard instellingen veld aan de rechterkant, waarmee u het effect van het geconfigureerde kleurenschema op alle diagramtypes, tegels en tabellen kunt bekijken.

 

Page Builder

Page Builder

De volgende rapporten kunnen worden opgenomen op de pagina Analyseren van Survalyzer NG:

 • Basisrapport: dit is een rapport voor de meest voorkomende gebruiksscenario’s.
 • Gesegmenteerd Excel-rapport: dit rapport is gebaseerd op zelfgedefinieerde segmenten. Het is alleen beschikbaar, als u een professional gebruiker bent.
 • Pro-rapport: dit is een geavanceerd rapport dat vooral door BI-gegevensanalisten wordt gebruikt. Het is alleen beschikbaar, als u een professional gebruiker bent en over een Corporate Package beschikt.

Het Basisrapport is een basiswizard die u in staat stelt een naam te definiëren, vragen en diagramtypes te selecteren, de filters te specificeren en het rapport te activeren. Wanneer u echter op het pictogram Bewerken van een Pro-rapport klikt, krijgt u een veel geavanceerdere gebruikersinterface te zien. Onder de groene knop Inhoud toevoegen (in de rechterbovenhoek van het scherm), beschikt u over verschillende structuurelementen van het rapport. In de basissectie kunt u rijen, tekstelementen en paginatitels aanmaken die worden gebruikt om de inhoud van een rapportpagina te structureren. De vermelde grafieken en tabellen kunnen gemakkelijk naar de rijen in de rapportpagina worden gesleept en ingevoegd.

Met de functie Verslag navigatie aan de rechterkant van het scherm kunt u nieuwe pagina’s maken en pagina’s in secties nesten. U moet het Responspercentage onder Verslag navigatie selecteren om elk element van de pagina te kunnen wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld,

 • een voetregel toevoegen om een verklarende tekst voor de overeenkomstige grafiek in te voeren (bijv. grafiek Voltooiingspercentage);
 • een grafiek export invoeren;
 • de volgorde van de weergegeven grafiekelementen wijzigen door ze naar links/rechts te verplaatsen;
 • de grafiekelementen inklappen en/of uitklappen om het overzicht te verbeteren.

Als u een pagina van de Verslag navigatie wilt aanpassen, kunt u elk van de vermelde grafieken en/of tabellen gemakkelijk naar de juiste pagina slepen.

Related Posts
Leave a Reply