Driemaandelijkse webinar met onze CEO – op de hoogte blijven en waardevolle inzichten verwerven

Driemaandelijkse webinar met onze CEO op de hoogte blijven en waardevolle inzichten verwerven

Survalyzer’s aankomende driemaandelijkse webinars, gepresenteerd door CEO en Managing Partner Christian Hyka, geven u waardevolle inzichten en de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de zich voortdurend ontwikkelende software van Survalyzer Next Generation.

Klik op de link hieronder om de eerste van onze driemaandelijkse CEO Webinars te bekijken die begin juli 2021 werd gepresenteerd.

Webinar – Driemaandelijkse Webinar met CEO Juli 2021

Geen interesse om de webinar te bekijken? Lees hieronder de samenvatting over de nieuwe functies en bekijk de roadmap van het product:

Onze roadmap

We hebben onze roadmap met onze gewaardeerde klanten gedeeld en een overzicht gemaakt van de nieuwe functies die reeds zijn opgeleverd in 2021 en van de functies waaraan we op dit moment werken. U kunt de roadmap in ons supportcentrum – neem gerust een kijkje!

Een hele reeks nieuwe functies

In het afgelopen kwartaal hebben we 7 functiemodules opgeleverd:

(01:55) Reik naar de sterren – gebruik de sterschaal om stellingen of vragen te beoordelen

De sterschaal is geïmplementeerd als een nieuw vraagtype onder “Inhoud toevoegen”, maar kan ook bij matrixvragen worden ingezet. U kunt de kleur conform uw stijlgids aanpassen en het aantal sterren aangeven dat u wilt gebruiken.

(04:38) Excel-rapport met diagrammen – vereenvoudigt het genereren van uw enquêterapporten

In het basisrapport van de sectie “Analyseren” hebben wij het downloadbare Excel-rapport met specifieke diagrammen uitgebreid.

 

U kunt ze gemakkelijk rechtstreeks in Excel aanpassen of ze naar PowerPoint kopiëren en ze daar naar wens aanpassen.

(06:37) SMS-distributie – bereik meer mensen en nodig respondenten uit via SMS

De SMS-distributiefunctie van Survalyzer helpt u uw doelgroep via mobiele devices te bereiken. U kunt deze functie gemakkelijk gebruiken als aan twee voorwaarden is voldaan:

 1. U heeft geldige telefoonnummers van uw respondenten nodig
 2. U heeft een SMS-tegoed nodig (wij moeten een SMS-gateway betalen om SMS te leveren en daarom rekenen wij 0,10 EUR per SMS)

 

De SMS-distributie zal naast de E-mail- en Linklijstdistributie in de sectie “Distributie” verschijnen, zodra u het uitnodigingsproces voor een sample start.

 

In de volgende stap van het uitnodigingsproces kunt u alle leden uitnodigen of slechts een deel ervan.

 

In de derde stap kan een eerder gedefinieerd SMS-sjabloon worden geselecteerd.

 

De SMS kan worden geconfigureerd (afzender, bericht). Aangezien de lengte van het bericht van belang is voor de kosten, hebben wij een teller voor het aantal tekens onder het berichtveld geïmplementeerd en ziet u het geschatte aantal sms-jes dat u voor dit bericht nodig heeft.

 

In de “Veldfase” kunt u beslissen of u de SMS nu of later wilt versturen en in de laatste stap “Verdelen” krijgt u een overzicht van al uw configuraties. Zorg ervoor dat alles correct is (juiste enquête, juiste sample, juiste filter, enz.), voordat u uiteindelijk de SMS verstuurt.

(10:45) App distributie – nodig uw respondenten uit via uw werknemers- of klantenapp

Deze functie is ook beschikbaar in de sectie “Distributie”, zodra alles goed is ingesteld en u mededelingen naar uw app service kunt sturen. Neem contact op met onze supportafdeling als u een specifieke app in gedachten heeft waarmee u wilt verbinden, we zullen er graag naar kijken.

(12:04) Gesegmenteerd grafiekrapport – uitgebreide mogelijkheden in het gesegmenteerde Excel-rapport

In het gesegmenteerde Excel-rapport hebben we ook de mogelijkheden uitgebreid en diagrammen aan alle tabellen toegevoegd.

 

Dit rapport biedt een extra segmentgedeelte waar u de verschillende segmenten kunt definiëren die u wilt analyseren en vergelijken. Het rapport wordt dan opgesplitst op basis van uw definitie.

 

Alle grafiekobjecten in het gedownloade Excel-rapport zijn – opnieuw – specifiek ingebouwd en kunnen gemakkelijk worden aangepast.

(14:36) Workflowmanagement en Panel delen – vereenvoudigt de samenwerking en verhoogt de kwaliteit van uw enquêtes

Met het workflowmanagement kan één persoon een enquête aanmaken en kan een tweede persoon de enquête nakijken, goedkeuren en publiceren.

Bij panel delen wordt van het workflowmanagement gebruik gemaakt. Als paneleigenaar wilt u er zeker van zijn dat uw collega’s, klanten of leveranciers op een gecontroleerde manier toegang tot het panel hebben.

In het volgende voorbeeld van panel delen wil een paneleigenaar (provider) het werknemerspanel met een collega (gebruiker) delen:

 

De volgende instellingen moeten worden aangebracht in de workspace van de provider:

 1. Ga naar de instellingen van het werknemerspanel (sectie “Variabelen”), activeer het panel delen en selecteer de workspace met gebruikers die toegang tot het panel moet krijgen en specificeer de weergave m.b.t. de gegevens die deze gebruikers ontvangen (bijv. email, voornaam, achternaam en afdeling). Om het panel delen te activeren, moet deze na de configuratie worden gepubliceerd.
 2. Na het publiceren in de workspace van de provider, kan de panelgebruiker naast zijn eigen lokale sample ook het gedeelde panel van de provider in de sectie “Distributie” van zijn/haar enquête zien. De panelgebruiker kan dan gemakkelijk met het gebruikelijke distributieproces verdergaan en onmiddellijk een uitnodiging naar het werknemerspanel versturen.

 

In het volgende voorbeeld van workflowmanagement, wil de panelprovider het klantenpanel met een collega delen en het goedkeuringsproces inschakelen.

 

Als voor een workflowmanagementproces de goedkeuring van de provider nodig is, of als een provider elke enquêtedistributie wil controleren, dan moeten de volgende instellingen in de workspace van de provider worden aangebracht:

 1. Ga weer naar de instellingen van het panel (sectie “Variabelen”), activeer het panel delen en selecteer de workspace met gebruikers die toegang tot het panel moet krijgen. Specificeer de weergave m.b.t. de gegevens die deze gebruikers ontvangen (bijv. email, voornaam, achternaam en regio) en vink het vakje bij “Goedkeuring vereist” aan. Selecteer “Gepubliceerd” om het na de configuratie te activeren.
 2. Nadat de provider het klantenpanel heeft gedeeld, kan de panelgebruiker uit de geselecteerde workspace de tegel met het extra panel in de sectie “Distributie” van de enquête zien en met het gebruikelijke distributieproces verdergaan.
 3. Zodra het goedkeuringsproces is ingeschakeld, kan de panelgebruiker de panelleden niet meer rechtstreeks bij het distributieproces van een enquête uitnodigen. De gebruiker moet hiervoor eerst een verzoek naar de panelprovider sturen.
 4. Nadat de panelgebruiker de aanvraag heeft verstuurd, kan de panelprovider deze in het gedeelde panel in de sectie “Samplingprojecten” zien. Na alles gecontroleerd te hebben, kan de provider de aanvraag goedkeuren of afwijzen.
 5. Voor de panelgebruiker wordt de status van het samplingproject in de sectie “Distributie” van de enquête getoond. Het wordt ofwel met de status “Wachten op goedkeuring”, ofwel met de status “Goedgekeurd” getoond. De panelgebruiker kan de distributie definitief uitvoeren, zodra het samplingproject is goedgekeurd.

Wat komt er nog aan

(24:32) Hieronder volgt een schema voor wat de komende twee kwartalen betreft:

Dynata-integratie: We zijn momenteel druk bezig met de Dynata-integratie (’s werelds grootste veldonderzoeksbureau, zij leveren antwoorden vanuit de hele wereld aan). Zij hebben een uitgebreide API naar hun database en dit zal u in staat stellen om – met slechts een paar klikken – een doelgroep te selecteren die u voor uw enquêtes nodig heeft en om de bijbehorende, gewenste resultaten te verkrijgen.

Vragenbibliotheek: In de bibliotheekversie 1.0 kunt u de vragen die u eerder heeft gemaakt en aangepast, opslaan en opnieuw in een andere vragenlijst gebruiken (vraagsjabloon).

Wijzigen vraagtype: Deze functie maakt het mogelijk om een reeds gemaakte enkelekeuzevraag te wijzigen in bijvoorbeeld een meerkeuzevraag, zodat u de vraag niet hoeft te verwijderen en opnieuw moet aanmaken. De keuzetekst en de vraagtekst worden automatisch naar de nieuwe vraag overgezet.

NPS vraagtype: Dit is eigenlijk nu al mogelijk voor wat het verzamelen van gegevens betreft, maar we gaan het analytische gedeelte uitbreiden om de NPS KPI (Kritieke Prestatie-Indicatoren) direct in het dashboard te tonen.

Einde van support voor Internet Explorer tegen eind 2021

(27:35) Microsoft stopt definitief met Internet Explorer in 2022

Houdt u er rekening mee dat de ondersteuning van Internet Explorer zal worden stopgezet en dat het aanmaken en beantwoorden van enquêtes in Survalyzer na die tijd niet meer met Internet Explorer zal werken. Het is dus nu een goed moment om verder te gaan door iedereen aan te raden Internet Explorer niet meer te gebruiken.

Als u vragen over dit onderwerp heeft, kunt u contact opnemen met onze support afdeling supportafdeling.

Volgende webinars met onze CEO

Onthoud de volgende data voor de volgende webinars met Christian Hyka:

 • 02-09-2021
 • 02-12-2021

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op onze komende webinars!

Related Posts