Driemaandelijkse webinar met onze CEO – Leer meer over de vragenbibliotheek en het Netto Promotor Score vraagtype

Driemaandelijkse webinar met onze CEO Leer meer over de vragenbibliotheek en het Netto Promotor Score vraagtype

In het 4e kwartaal van 2021 zijn de volgende nieuwe functies toegevoegd aan de functionaliteit van de Survalyzer NG tool. Alle functies zijn van toegevoegde waarde, omdat ze allemaal gericht zijn op het verhogen van het productiviteitsniveau.

Klik op de link hieronder om de webinar te bekijken die in december 2021 werd gepresenteerd:

Webinar – Driemaandelijkse webinar met CEO December 2021

Geen interesse om de webinar te bekijken? Lees de samenvatting hieronder en bekijk de roadmap van het product:

Wijzigen vraagtype

Met deze functie kunt u het vraagtype wijzigen van een vraag die reeds in de enquête is opgenomen. Nadat u een nieuwe enquête heeft gemaakt met vragen en bijbehorende antwoordopties, kunt u optioneel het vraagtype van een overeenkomstige vraag wijzigen, zoals een enkelekeuzevraag.

Om het vraagtype van een vraag te wijzigen, moet u op het pictogram Bewerken klikken; dit pictogram bevindt zich rechts van de overeenkomstige vraag. Wanneer u op het pictogram klikt, kunt u het juiste vraagtype, bijv. Meerkeuze, uit een vervolgkeuzelijst selecteren.

Om het vraagtype permanent om te zetten, moet u de procedure bevestigen door op het vinkje rechts van de keuzelijst te klikken.

Er wordt dan een waarschuwingsbericht getoond. Een gewijzigd vraagtype brengt altijd een wijziging in de onderliggende gegevensstructuur met zich mee. Indien u reeds gegevens heeft verzameld, loopt u het risico deze gegevens te verliezen omdat het nieuwe vraagtype mogelijk niet met het oude vraagtype overeenstemt.

U wordt daarom aangeraden de functie Wijzigen vraagtype te gebruiken, als uw enquête zich in de testmodus bevindt of als u de eerder verzamelde antwoorden niet nodig heeft.

Netto Promotor Score vraagtype

De populariteit van dit vraagtype houdt sterk verband met een onderzoek waarvan de resultaten aantonen dat een hoge netto promotor score sterk correleert met het succes van een bedrijf, dus in feite staat een hoge NPS score garant voor veel succes.

Het is een heel eenvoudige maatstaf. Een NPS wordt gemeten op een schaal van nul tot tien punten. Bij dit vraagtype worden de respondenten in drie groepen ondergebracht:

 • De eerste groep respondenten worden beschouwd als de tegenstanders (detractors): zij geven een score van 0 tot 6 aan de gestelde vraag. Deze respondenten zullen uw organisatie over het algemeen negatief beoordelen.
 • De tweede groep respondenten worden beschouwd als de neutralen (neutrals): zij geven een score van 7 of 8 aan de gestelde vraag. Deze respondenten zullen uw organisatie noch positief, noch negatief beoordelen.
 • De derde groep respondenten worden beschouwd als de voorstanders (promoters): zij geven een score van 9 of 10 aan de gestelde vraag. Deze respondenten zullen uw organisatie over het algemeen positief beoordelen.

De waarden van de schaal liggen vast; deze kunnen niet veranderd worden.

Configuratie-opties

Als u de voorvertoning van een NPS-vraagtype bekijkt, krijgt u een animatie te zien waaruit het schuifeffect kan worden afgeleid. U kunt de animatie uitschakelen door het vinkje bij het veld Animatie inschakelen onder het kopje Uiterlijk te verwijderen. Wanneer u dan een nieuwe voorvertoning maakt, wordt de NPS-vraag automatisch zonder het schuifeffect geladen. Dit laatste effect is vooral bedoeld om de aandacht van de respondenten te trekken.

Voorts kunt u de rangschikking van de items op een schaal van nul tot tien punten wijzigen.

 • Horizontale vormgeving (traditioneel): de items worden in een horizontale lijn gerangschikt.

 • Circulaire vormgeving (modern): de items worden in een cirkelvormige opstelling gerangschikt. Bij het aanklikken van een waarde in het cirkelvormige ontwerp, zal deze waarde in het midden van het circulaire diagram worden getoond. Bij deze vormgevingsvariant kan de instelling Gebruik smileys worden ingeschakeld. Deze instelling vindt u onder het kopje Uiterlijk terug. Als u het desbetreffende vakje aankruist, dan wordt de waarde die in het midden van het cirkeldiagram wordt weergegeven, automatisch door de bijbehorende smiley vervangen. In feite is er een smiley voor elk van de waarden op de schaal van nul tot tien punten (zie onderstaande afbeelding).

Resultaten NPS-vraag analyseren

Om de gegevens van een NPS-vraag te analyseren, moet u eerst een nieuw basisrapport met daarin opgenomen de NPS-vraag aanmaken, zodra u alle antwoorden voor deze vraag uit de enquête hebt verzameld. Hiervoor moet u de pagina Analyseren openen en op de tegel Basisrapport onder de knop Nieuw rapport toevoegen klikken.

 • In het eerste venster, Maak een nieuw rapport, kunt u een naam voor uw rapport opgeven en een gewenst kleurenschema selecteren.
 • In het tweede venster, Selecteer vragen, kunt u de gewenste NPS-vraag en, indien nodig, andere vragen uit uw enquête selecteren.
 • In het derde venster, Filterrapport, kunt u een filter instellen. Dit venster kan voor dit doeleinde buiten beschouwing worden gelaten.
 • In het vierde venster, Activering, kunt u naar het overzicht terugkeren door rechtsonder aan het venster op de knop Ga naar analyseren te klikken.

U kunt op het icoon Online rapport klikken om een voorvertoning van het rapport te maken. Nadat u de NPS-vraag aan de rechterkant van het scherm hebt geselecteerd, ziet u het aantal tegenstanders, neutralen en voorstanders onder het weergegeven circulaire diagram.

 • Het aantal tegenstanders is in rood aangegeven op de horizontale balk direct onder het diagram.
 • Het aantal neutralen is in geel aangegeven op de horizontale balk direct onder het diagram.
 • Het aantal voorstanders is in groen aangegeven op de horizontale balk direct onder het diagram.

De netto promotor score wordt verkregen door het totale percentage van de tegenstanders af te trekken van het totale percentage van de voorstanders. Als het percentage voorstanders gelijk is aan 67, het percentage neutralen gelijk aan 33 en het percentage tegenstanders gelijk aan 0, dan is de netto promotor score gelijk aan 67 (67 – 0). Een overzicht onder de grafiek laat de procentuele verdeling van alle antwoordopties (van 0 tot 10) uit de NPS-vraag zien.

Vragenbibliotheek

Met deze functie kunt u alle vragen uit een volledig ingerichte vragenbibliotheek opnieuw gebruiken. Deze bibliotheek kan uw werk veel efficiënter maken, omdat u de eerder opgestelde vragen opnieuw kunt inzetten.

Een vragenbibliotheek kan door de volgende gebruikers worden gebruikt:

 • Een producent, d.w.z. de account-admin die vragen aan de bibliotheek toevoegt, en
 • Een consument, d.w.z. iedere andere Survalyzer gebruiker die vragen uit deze bibliotheek gebruikt.

Onder de knop Inhoud toevoegen is naast de vraagtypen Standaard en Geavanceerd nog een derde onderdeel Vragenbibliotheek toegevoegd.

Onder elk van de vermelde catalogi worden diverse bibliotheekelementen vermeld, b.v. Demographics. Deze elementen, zoals Age Categorical 8 Choices (Leeftijd Categorisch 8 Opties), kunnen naar de juiste positie in de vragenlijst worden gesleept. Dit resulteert in een vooraf gedefinieerde leeftijdsvraag die in dit geval uit acht antwoordopties bestaat. Om een bibliotheekelement naar de vragenlijst te slepen, moet u het juiste element selecteren, de linkermuisknop ingedrukt houden en dit element gelijktijdig naar de juiste positie in de vragenlijst slepen (aan de linkerkant).

Als het bibliotheekelement de juiste positie in de vragenlijst heeft bereikt, kunt u de linkermuisknop loslaten. Het element wordt dan ingevoegd op de positie die u in de vragenlijst hebt aangegeven.

Account admins

Alleen deze gebruikers mogen catalogi in de Vragenbibliotheek maken. Daartoe hebben zij toegang tot de optie Vragen uit het menu Bibliotheek.

Als de account admin op de groene knop NIEUWE CATALOGUS MAKEN in het scherm Vraagcatalogi klikt, moet hij/zij een naam opgeven en een standaardtaal selecteren in het venster Nieuwe catalogus. Een vragencatalogus kan in een veelvoud van talen worden opgesteld. Nadat hij/zij op de knop Aanmaken rechtsonder aan het pop-upvenster heeft geklikt, wordt er een lege catalogus aangemaakt. De bibliotheek vertoont min of meer overeenkomsten met die van een lege enquête op de pagina Opstellen.

Onder de knop Inhoud toevoegen kan hij/zij een vraag van het vraagtype Standaard of Geavanceerd, bv. Enkelekeuze, naar de bibliotheek slepen (onder Bibliotheekelement 1). Hij/zij kan nu de vraagtekst en bijbehorende antwoordopties voor de betreffende nieuwe vraag opgeven.

Nadat de account admin de eerste vraag in de vragenbibliotheek heeft gedefinieerd, kan hij/zij op vergelijkbare wijze bijvoorbeeld een matrixvraag toevoegen. Deze tweede vraag wordt automatisch in een tweede bibliotheekelement ondergebracht met de standaardomschrijving Bibliotheekelement 2. Deze laatstgenoemde omschrijving (1) kan kan naar eigen wens worden aangepast. De account admin kan nu de vraagtekst voor de matrixvraag, de rij-informatie (2) en de kolom-informatie invoeren. De standaardinstellingen Forceer antwoord en Rijen randomiseren (3) kunnen ook vooraf worden ingesteld.

Elke willekeurige gebruiker van de Survalyzer tool zal gebruik kunnen maken van de vragencatalogi die door de account admins zijn aangemaakt.

Related Posts