Driemaandelijkse webinar met onze CEO – waardevolle input over enquêtesampling en gegevenskwaliteit

Driemaandelijkse webinar met onze CEO waardevolle input over enquêtesampling en gegevenskwaliteit

Survalyzer’s aankomende driemaandelijkse review & outlook webinars gepresenteerd door CEO en Managing Partner Christian Hyka geven u waardevolle ideeën en de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de voortdurend evoluerende software van Survalyzer Next Generation.

Klik op de link hieronder om de tweede webinar te bekijken die begin september 2021 werd gepresenteerd:

Webinar – Driemaandelijkse Webinar met CEO September 2021

Geen interesse om de webinar te bekijken? Lees de samenvatting hieronder en bekijk de roadmap van het product:

Verdere ontwikkeling van Survalyzer Next Generation

We hebben de zomerperiode gebruikt om onze software van Survalyzer Next Generation verder te ontwikkelen.
In het 3e kwartaal hebben we ons gericht op 2 topics gericht:

 • Kwaliteit geldige enquêtegegevens
 • Beveiligd Dynata sampling proces

(01:30) Kwaliteit geldige enquêtegegevens

Gegevenskwaliteit is een belangrijk thema voor iedereen die aan online enquêtes doet. Survalyzer heeft nu een op Artificial Intelligence (AI) gebaseerd algoritme voor datakwaliteitsborging om ervoor te zorgen dat uw respondenten uw enquête op een geldige manier invullen.

Welke kwaliteit wordt door onze algoritme voor gegevenskwaliteit gewaarborgd?

Wij richten ons op de betrouwbaarheid van de interviews, wat erop neerkomt dat elke online-enquête een bepaalde mate van aandacht en eerlijkheid van de respondent vereist. Wij kunnen dit type kwaliteit meten en hebben 4 verschillende categorieën van niet-betrouwbaar antwoordgedrag geïdentificeerd:

 • Wisselende antwoorden op identieke vragen als “Bent u gelukkig vandaag?”. Aan het begin van de enquête beantwoordt de respondent deze vraag met “Ja”; aan het einde geeft hij/zij bij dezelfde vraag het antwoord “Nee”. Dit zijn de zgn. valstrikvragen.
 • Snel en onzorgvuldig afwerken van de enquête
 • Enquêtevragen beantwoorden met niets-zeggende, onzinnige antwoorden
 • Elk onderdeel in een matrixvraag hetzelfde oordeel, antwoord geven

 

Uit deze 4 soorten antwoordgedrag hebben we 4 kwaliteitsscores ontwikkeld. Elke kwaliteitsscore gaat van 0 (geen klacht over kwaliteit) tot 100% (slechte kwaliteit):

 • Valstrikvraagscore (wel of niet in de val gelopen)
 • Tijd die benodigd is voor het voltooien van de enquête (de huidige voltooiingstijd in vergelijking met de gemiddelde voltooiingstijd van andere respondenten)
 • Antwoorden op open vragen (hier gebruiken we de Microsoft Azure cognitieve diensten waarbij een AI de tekst leest en kan classificeren of de input een geldige tekst is)
 • Antwoordgedrag (controleren of respondenten steeds dezelfde antwoordoptie hebben gegeven)

Met de volgende 3 regels kunnen we 95% van de slechte antwoorden identificeren:

 • Dubbele valstrik (deelnemer loopt minstens 2 keer in de val)
 • 2 uit 4 (indien 2 van de kwaliteitsscores gelijk zijn aan 100%)
 • 240% (geen van de kwaliteitsscores is 100%, maar alles bij elkaar is gelijk aan of hoger dan 240%)

 

Ons onderzoek van de ruwe data toonde aan, dat slechte antwoorden veelbetekenend zijn en voor het merendeel bepalend zijn voor slechte kwaliteit. Slechte antwoorden zijn de beste indicator voor een slechte kwaliteitsscore.

Wat is de toegevoegde waarde wanneer u dit geautomatiseerde algoritme voor kwaliteitsborging gebruikt?
 1. U hoeft uw gegevens niet handmatig te controleren, dus uiteindelijk bespaart u tijd en kosten.
 2. U wint aan precisie door de automatische kwaliteitscontrole,  zodat u niet hoeft te oversamplen (meer bestellen dan u eigenlijk nodig hebt bij een field agency).

(09:30) Beveiligd Dynata sampling proces

Wij gaan dit algoritme voor kwaliteitsborging uitrollen over alle soorten enquêtes, maar we beginnen nu met dit algoritme in onze nieuwe Dynata API-integratie.

Survalyzer heeft een nieuwe interface aan Dynata toegevoegd, dat wil zeggen dat we een integratie met de panelprovider hebben ontwikkeld. Dynata is een veldonderzoeksbureau en levert u een doelgroep, als u niet over een eigen lijst met respondenten beschikt.

Hoe start u een enquête met behulp van een veldonderzoeksbureau in Survalyzer?

Wanneer u een enquête wilt laten uitvoeren met behulp van een veldonderzoeksbureau, moet u verschillende secties in de enquête opnemen, één daarvan is de screeningsectie.

 

De screeningsecties bevatten leeftijdsvragen, geslachtsvragen, diverse valstrikvragen en scripts (waardetoewijzing). De kwaliteitsscore wordt weergegeven door deze scripts, dit impliceert dat de output in de screeningsectie van Dynata wordt gebruikt. Maakt u zich geen zorgen, u hoeft dit soort complexe scripts niet te bouwen, wij zullen u alle templates leveren.

 

De enquête kan vervolgens worden gestart op het tabblad Distributie van uw enquête. Daar vindt u een nieuwe tegel voor het Dynata sample.

 

Door op de tegel te klikken, opent u een nieuwe wizard voor de aankoop van uw doelgroep. Wij bieden twee soorten wizards aan:

 • De wizard die in dit overzicht wordt getoond, is de wizard met alle stappen voor onze Professional users.
 • Voor onze Essential users bieden wij een vereenvoudigde versie aan waarmee op eenvoudige wijze hun doelgroep kan worden gedefinieerd en aangekocht.

In de eerste stap moet u

 • de naam van uw sample opgeven
 • het aantal te bestellen enquêtes definiëren
 • het land aangeven
 • het topic van de enquête aangeven (niet relevant voor u, maar wel voor het field agency)

 

In de tweede stap kunt u de doelgroep voor uw enquête selecteren. U beschikt over een zeer breed scala aan verschillende attributen.

 

In de volgende stap kunt u het sample segmenteren, wat betekent dat u de leden in gelijke mate kunt verdelen door quotagroepen te maken.

Als u bijvoorbeeld zeker wilt zijn van een gelijke verdeling tussen verschillende leeftijdscategorieën of tussen geslachten, kunt u daartoe geschikte quotagroepen maken en Dynata de opdracht geven om volgens die quotagroepen te gaan segmenteren.

 

In de stap Screen-out moet u bepalen welke deelnemers u niet in uw enquête wilt hebben. De volgende deelnemers worden er automatisch uitgefilterd:

 • Zij die de enquête snel en onzorgvuldig afwerken
 • Zij die de enquêtevragen beantwoorden met niets-zeggende, onzinnige antwoorden
 • Zij die elk onderdeel in een matrixvraag hetzelfde oordeel, antwoord geven

De valstrikvragen moeten echter worden geconfigureerd.

 

In de vijfde stap heeft u naast de cloudquota’s de mogelijkheid om enquêtequota’s aan de enquêtevragen toe te voegen. En in de zesde stap moet u de looptijd en de duur van de enquête specificeren (de voorcalculatie wordt door Survalyzer gedaan).

Ook het incidentiepercentage moet worden geschat. Als u niet echt vertrouwd bent met dit onderwerp, houd het dan op 100% en zorg ervoor dat u niet te beperkte screenout-condities heeft. Survalyzer kan u ook adviseren over de incidentieschatting.

 

Vervolgens kunnen we een uitvoerbaarheidscontrole doen. Dat komt erop neer dat:

 1. we alle configuratie-informatie naar het veldonderzoeksbureau (indit geval is dat Dynata) sturen
 2. zij nagaan of ze het desbetreffende sample kunnen leveren
 3. ze de prijs bepalen

 

In de laatste stap krijgt u een eindoverzicht van alle configuraties. Als u tevreden bent, kunt u de algemene voorwaarden accepteren en tot aankoop overgaan. De facturering geschiedt dan via Survalyzer.

Wat komt er nog aan (komend kwartaal)

(24:12) Roadmap en vooruitzicht voor het komende kwartaal

U kunt de roadmap met een overzicht van de nieuwe functies die zijn opgeleverd en waaraan op dit moment wordt gewerkt, in ons supportcentrum vinden.

In de komende 2 weken zullen wij de hierboven getoonde Dynata-integratie introduceren.

Aan de volgende 4 onderwerpen wordt momenteel gewerkt:
 • Report Builder Pro: Beschikbare report builder op de pagina Analyseren. Dit is een omvangrijk onderwerp en wij zullen u hier in ons volgende webinar meer over vertellen.
 • NPS vraagtype: Dit is eigenlijk nu al mogelijk voor wat het verzamelen van gegevens betreft, maar we gaan het analytische gedeelte uitbreiden om de NPS KPI (Kritieke Prestatie-Indicatoren) direct in het dashboard te tonen.
 • Vragenbibliotheek: In de bibliotheekversie 1.0 kunt u de vragen die u eerder heeft gemaakt en aangepast, opslaan en opnieuw in een andere vragenlijst gebruiken (vraagsjabloon).
 • Wijzigen vraagtype: Deze functie maakt het mogelijk om een reeds gemaakte enkelekeuzevraag te wijzigen in bijvoorbeeld een meerkeuzevraag, zodat u de vraag niet hoeft te verwijderen en opnieuw moet aanmaken. De keuzetekst en de vraagtekst worden automatisch naar de nieuwe vraag overgezet.

Andere onderwerpen

(26:30) Onze nieuwe projectmanager

We zijn verheugd om onze nieuwste medewerker Milan Aleksendric aan u te presenteren. Hij heeft jarenlange ervaring in IT-projectmanagement en zal Christian Hyka ondersteunen bij alle integratieprojecten.

Volgend webinar met onze CEO

Onthoud de datum voor het volgende webinar met Christian Hyka op 02 december 2021.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op ons komende webinar!

Related Posts