Survalyzer product roadmap

COMMENTAAR IN TESTMODUS
Q4 2024
Commentaarfunctie in testenquêtes: Elk element kan becommentarieerd worden, met naam, reactie en tijd. Beschikbaar in conceptmodus of via een speciale link.
NIEUW VRAAGTYPE: IMAGE MAP
Q3 2024
Voeg interactiviteit toe met Afbeeldingskaart-vragen, zodat deelnemers specifieke beeldgebieden kunnen markeren en bespreken.
SECTIE LOOPS
Q2 2024
Stel vragen herhaaldelijk voor elk item in een lijst, creëer gedetailleerde sub-interviews voor focusanalyse en behoud duidelijkheid in enquêtestatistieken.
CENTRAAL LIJSTBEHEER
Q1 2024
Een gecentraliseerd lijstbeheer zorgt voor consistent gebruik van items in verschillende enquêtevragen, ondersteunt randomisatie en legt de basis voor toekomstige geavanceerde functionaliteiten.
DRIVER ANALYSIS
Q4 2023
Met deze nieuwe analysefunctie kun je beter begrijpen wat klanttevredenheid stimuleert en wat respondenten het meest waarderen.
SIGNIFICANTIETEST
Q3 2023
Met de significantietestfunctie kun je eenvoudig controleren of de verschillen tussen je gegevens statistisch zinvol zijn.
AI OPLOSSING VOOR TEKSTANALYSE
Q2 2023
Met AI-gebaseerde technologie kunt u reacties op open tekst analyseren. Krijg inzicht in het sentiment, de trends en de thema's die aanwezig zijn in al uw enquêtegegevens.
GECOMBINEERDE DIAGRAMMEN
Q2 2023
Vergelijk twee datasets in een grafiek zonder schaalaanpassing voor dieper inzicht in klantvoorkeuren en -gedrag.
WEGING VAN DE DATA-OPLOSSING
Q2 2023
We passen enquêteresultaten aan om steekproefvertekening te compenseren, waardoor de nauwkeurigheid via weging verbetert.
NIEUW VRAAGTYPE: MAXDIFF
Q1 2023
Met behulp van een nieuw vraagtype kunnen respondenten de items rangschikken volgens hun relevantie, van "meest belangrijk" tot "minst belangrijk".
UNDO-FUNCTIE
Q1 2023
Gebruikers kunnen eenvoudig alle ongewenste wijzigingen ongedaan maken die tijdens het maken van de vragenlijst zijn gemaakt.
PROFESSIONAL ANALYTICS 2.0
Q4 2022
Het nieuwe productplan is verbeterd op basis van feedback van onze klanten.
STATISTIEK IN E-MAILMODULE
Q4 2022
Nu is het mogelijk om de open rate van alle verzonden e-mailuitnodigingen te bekijken en mogelijke problemen met de e-mailaflevering of -inhoud te identificeren.
PROFESSIONAL ANALYTICS 1.0
Q3 2022
Een nieuw productplan voor professioneel marktonderzoek en data-analyse is ontwikkeld, inclusief rapportagetools, data-visualisatie en geavanceerde analyses.
TAFELBEWERKER
Q3 2022
Met de Table Builder in Survalyzer Professional Analytics kunt u enquêtegegevens over diverse variabelen heen samenvatten en vergelijken om trends en patronen te ontdekken.
ROLLEN MODEL
Q2 2022
Beheer toegang tot rapporten eenvoudig met gebruikersrollen en -rechten in Survalyzer Professional Analytics.
Data Cube
Q2 2022
Met Data Cube kun je snel query's uitvoeren en grote gegevenssets aggregeren. Deze functie maakt multidimensionale analyse van complexe gegevenssets mogelijk.
CHART-BUILDER
Q1 2022
Gebruik de grafiekenbouwer in Survalyzer Professional Analytics voor eenvoudige creatie van aangepaste grafieken om enquêteresultaten te verduidelijken en delen.