Leer hoe u uw responspercentages kunt opvoeren met Survalyzer NG

Leer hoe u uw responspercentages kunt opvoeren met Survalyzer NG

Met trots hebben we onze nieuwe aanpak voor het distribueren van enquêtes in onze laatste webinar getoond.

Klik op de link hieronder om de webinar te bekijken die Christian Hyka, Managing Partner, werd gepresenteerd:
Webinar – Survalyzer Next Generation April 2020

Geen interesse om de webinar te bekijken? Lees de samenvatting hieronder en bekijk de roadmap van het product:

Hoe ver zijn we met Survalyzer Next Generation?

We hebben onze doelstellingen voor de bètafase voor het 1e kwartaal bereikt en alle drie de bouwstenen Enquêtedistributie, Openbare API en Placeholder voltooid en de privé-bètafase afgerond.
Er zijn belangrijke verbeteringen bereikt in de vormgeving en bruikbaarheid om tegemoet te komen aan de persoonlijke wensen van respondenten en om te voldoen aan de vereisten van complexe enquêtes.

Enquête distributieproces

Survalyzer NG stelt u in staat om uw vaardigheden met betrekking tot het distribueren van enquêtes volledig te verbeteren.
Het distributieproces van enquêtes bestaat uit 3 stappen:

Stap 1 – Hoe importeer je leden

U kunt nieuwe leden importeren via de pagina Samples of u kunt het importproces starten via de pagina Distributie in uw enquête.
Zodra de leden zijn geüpload, hebt u toegang tot de gegevens van elke deelnemer en kunt u deze wijzigen door op de knop Bekijk te klikken.

Survalyzer NG heeft nu een nieuw concept van geleide processen om het voor onze gebruikers eenvoudiger te maken.

Stap 2 – Hoe nodig je een sample uit

Nadat u alle leden hebt geüpload, kunt u beginnen en hen uitnodigen door op de knop Gebruik te klikken. Er is geen beperking op het aantal leden wat het technische aspect betreft.

Volg de geleide procedure en beslis in de filterselectie of u alle leden wilt uitnodigen of slechts een gedeelte van uw sample. Doe dit door een of meer filters te definiëren.

De volgende belangrijke stap in het begeleidingsproces is de selectie van het kanaal. Kies tussen Linklijst-distributie – voor klanten die geen persoonlijke gegevens in ons systeem mogen opslaan, of E-maildistributie – voor het toepassen van nieuwe functionaliteit zoals:
– Selectie van voorgedefinieerde berichten in de functie Berichten
– Pas uw uitnodigingsmail aan in de fase Tekst en bekijk deze vooraf op mobiele devices (de lay-out wordt automatisch aan de devices aangepast!)
– Bepaal wanneer de uitnodiging moet worden verzonden in de fase Veldfase

Wij gebruiken nu een nieuwe technologie die automatisch alle afbeeldingen uit uw uitnodigingsmail integreert, zodat ze – ongeacht de instellingen van uw e-mail clients – zichtbaar zijn.

Zodra de uitnodiging voor de enquête is verzonden, hebt u alle informatie over het responspercentage en de bounce-statistiek aan de rechterkant van de pagina Distributie.

Stap 3 – Hoe maak je visueel aantrekkelijke uitnodigingsberichten

Waarom is de lay-out van het bericht zo belangrijk? Een van de belangrijkste kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) in onderzoeksprojecten is het responspercentage (ook bekend als voltooiingspercentage of antwoordpercentage – het aantal mensen dat de enquête heeft beantwoord gedeeld door het aantal mensen in het sample). Uw uitnodigingsbericht bepaalt in grote mate of de respondenten aan uw enquête zullen deelnemen.

Met Survalyzer NG kunt u binnen enkele minuten effectieve enquête-uitnodigingen maken! Open in het menu Bibliotheek de functie Berichtlay-outs en voeg eenvoudig een nieuwe berichtlay-out toe.

Met de gebruiksvriendelijke toolbox aan de rechterkant kunt u uw aansprekende berichtlay-out creëren door het toevoegen van lay-outelementen als:
– een berichtkop
– uw logo
– een afbeelding waarmee u uw boodschap kracht kunt bijzetten
– placeholders voor een berichtkop en een berichttekst waarin de vraag ‘Waarom zou de respondent aan deze enquête moeten deelnemen?’ centraal staat.
– een knop met de gewenste kleur om een overtuigende oproep tot actie te geven

Placeholder (soms “piping” genoemd voor geavanceerde enquêtetechniek)

Placeholders kunnen binnen een enquête worden gebruikt om antwoorden op voorgaande vragen weer te geven, zodat u het voltooiingspercentage van elke optie binnen uw enquête kunt bekijken.

De tool is nu toegankelijk via de RTF-editor op de pagina Opstellen van de enquête.
Klik op de link naar onze helppagina voor meer informatie over de enquêteplaceholders van Survalyzer.

Real-time berekening

Some clients (especially governmental organisations) use Survalyzer to collect numeric data.
We have now integrated a sophisticated mathematical library, a so-called mathematical script container, which allows you not only to calculate sums, but also to perform much more complex calculations (e.g. conditional calculations or statistical analysis) within your survey.

Sommige klanten (vooral overheidsorganisaties) gebruiken Survalyzer om numerieke gegevens te verzamelen.
Wij hebben nu een geavanceerde wiskundige bibliotheek geïntegreerd, een zogenaamde wiskundige script-container, die u niet alleen in staat stelt om sommen te berekenen, maar ook om veel complexere berekeningen (bijv. voorwaardelijke berekeningen of statistische analyses) binnen uw enquête uit te voeren.

API 2.0

Een API is de oplossing voor vergaande systeemintegratie, bijvoorbeeld als u enquêtes in uw bedrijfsprocessen wilt integreren of als u de gegevens vanuit Survalyzer automatisch naar een ander systeem wilt overhalen.

Wij ondersteunen alle methodes van API 1.0 die we al in Survalyzer Classic hebben, maar ook nieuwe methodes, zoals:
– uitvoeren van workflowtransities
– aanmaken van enquête via een API

Roadmap 2020

Na voltooiing zullen alle testaccounts van klanten in de privé-bètafase worden verwijderd en zullen er twee systemen in gebruik zijn. Onze klanten kunnen Survalyzer Classic en Survalyzer NG naast elkaar gebruiken of wachten tot de migratie in het derde kwartaal van 2020. Iedereen die daarom vraagt, zal uiteraard een account voor Survalyzer NG krijgen.

Survalyzer NG is al onze operationele datacenter in de Microsoft Azure Cloud die momenteel wordt gehost in Amsterdam, het Zwitserse datacenter zal worden geopend rond juni / juli wanneer we beginnen met de productiefase.

We are now currently busy with the Report builder “Light”, the Question Library and the Design Tab. This will than be the topic of our webinar end of June/beginning July. We zijn nu bezig met de lightversie van de Report builder, de vragenbibliotheek en de pagina Vormgeving. Dit zal dan tijdens onze webinar eind juni/begin juli aan de orde komen.

Wilt u Survalyzer NG gaan gebruiken? Stuur ons dan nu een bericht!

Related Posts