Particle element
Survalyzer’s UX Toolbox

Survalyzer’s UX Toolbox
creëert waarde zonder veel
moeite

De Survalyzer UX Toolbox maakt een valide, betrouwbare en objectieve
meting van de gebruikersperceptie mogelijk en helpt om risico’s beter
in te schatten en verbeteringen af te leiden.

Meer
geloofwaardigheid
Meer geloofwaardigheid
Dankzij de professionele verzameling van duidelijke kerncijfers verhoogt u de geloofwaardigheid en het belang van uw werk.
Verbeterde
communicatie
Verbeterde communicatie
KPI’s helpen u om de communicatie duidelijker en transparanter te maken en zij helpen interne en externe belanghebbenden om de resultaten beter te beoordelen en te evalueren.
Betere kans
op succes
Betere kans op succes
Het meten van KPI’s helpt u om UX vraagstukken en strategische doelen succesvoller te positioneren. Met de KPI’s in het achterhoofd, bent u op weg om elk project effectief te managen en de kans op projectsucces te vergroten.

De 3 relevante UX KPI’s

SEQ – Single Ease Question
SEQ – Single Ease Question
Een van de eenvoudigste en meest aanbevolen meetmethoden is de Single Ease Question (SEQ). Na het voltooien van een taak wordt de respondent de vraag gesteld “Hoe gemakkelijk was dat?”. Om te antwoorden krijgt de respondent een schaal van 1 tot 7 te zien, met links “zeer moeilijk” en rechts “zeer gemakkelijk”.
NPS – Net Promoter Score
NPS – Net Promoter Score
NPS is veruit de meest gebruikte meeteenheid in alle sectoren. Het illustreert de loyaliteit van klanten ten opzichte van merken of producten, maar is ook gebruikelijk voor websites of apps. Om de NPS te bepalen, wordt de respondenten de vraag gesteld: “Hoe waarschijnlijk is het dat u onze dienst/product/bedrijf aanbeveelt aan anderen?” Om te antwoorden ziet de respondent een schaal van 0 tot 10, met links het label “zeer onwaarschijnlijk” en rechts “zeer waarschijnlijk”. Wie met een 9 of 10 antwoordt, wordt een Promotor (Voorstander) genoemd. Degenen die antwoorden met een 7 of 8 zijn Passives (Neutralen) en degenen met een score van 6 of minder zijn Detractors (Tegenstanders).
System Usability Scale (SUS)
System Usability Scale (SUS)
De Systeem Bruikbaarheids Schaal (SUS) is een snel en betrouwbaar instrument om de bruikbaarheid te meten. De schaal bestaat uit een vragenlijst met 10 items en vijf antwoordmogelijkheden: van “zeer mee eens” tot “zeer mee oneens”. De antwoorden worden opgeteld tot een mogelijke score van 100, wat betekent dat een systeem met een optimale bruikbaarheid een SUS-score van 100 zou hebben. Bij een score van 68 wordt het systeem als “goed” beschouwd.

Met de Survalyzer UX KPI’s heeft u krachtige tools tot uw beschikking om de gebruikersperceptie succesvol te meten.

Hoe werkt de UX Toolbox?

Kies een sjabloon
Kies het sjabloon dat bij uw doel past. Als u uw eigen en geavanceerde enquêtes wilt maken, kunt u altijd een gratis proefaccount aanmaken of contact met ons opnemen.

Image link
Image link

Configureer het sjabloon
U heeft de mogelijkheid uw eigen inleiding of welkomsttekst en aanvullende vragen aan het geselecteerde sjabloon toe te voegen.

Voer uw enquête uit
Na de configuratie kunt u de enquête publiceren. U ontvangt dan een link voor de enquête die u rechtstreeks naar uw respondenten kunt sturen.

Image link
Image link

Evalueer de gegevens
Ten slotte ontvangt u een informatief rapport met de resultaten. De bij de deelnemers verzamelde gegevens worden op een visueel aantrekkelijke en interpreteerbare manier samengevat.

Onze klanten over ons

Particle element

UX Toolbox advies gewenst?

Survalyzer UX KPI’s bieden u krachtige hulpmiddelen om met succes de gebruikersperceptie te meten.

Ga direct aan de slag en gebruik gratis de UX Toolbox van Survalyzer.

Christian Hyka

Managing Partner