Marktonderzoek: Inzicht in de definitie, het proces en de gerichte aanpak

Marktonderzoek: Inzicht in de definitie, het proces en de gerichte aanpak

Inleiding

In het dynamische landschap van het bedrijfsleven is kennis macht. En als het gaat om inzicht in uw doelmarkt, concurrentie en consumentengedrag, is er geen krachtiger instrument dan marktonderzoek. Het dient als een leidend kompas, dat het pad verlicht naar weloverwogen besluitvorming en strategische groei.

In deze uitgebreide gids gaan we op reis om de kracht van marktonderzoek te ontrafelen. We duiken diep in de definitie ervan, demystificeren het ingewikkelde proces en onderzoeken het belang van een gerichte aanpak. Of u nu een doorgewinterde marketeer bent of een nieuwsgierige ondernemer, dit artikel zal u voorzien van waardevolle inzichten en praktische kennis om met vertrouwen door de wereld van het marktonderzoek te navigeren.

Wat is marktonderzoek?

Marktonderzoek, als discipline binnen het empirisch economisch en sociaal onderzoek, is een proces van systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens die zijn verkregen van markten, processen en doelgroepen. Het primaire doel ervan is waardevolle ondersteuning te bieden bij de besluitvorming op vrijwel alle gebieden van een onderneming. Gezien het enorme belang ervan, wordt marktonderzoek doorgaans uitgevoerd door specialisten die zich houden aan specifieke kwaliteitscriteria die nauw verbonden zijn met de wetenschappelijke methode.

Net als andere onderzoeksdomeinen volgt marktonderzoek bepaalde kwaliteitscriteria die nauw verbonden zijn met de wetenschappelijke methode. Deze omvatten:

 • objectiviteit (onafhankelijkheid)
 • betrouwbaarheid (formele nauwkeurigheid)
 • validiteit (conceptuele juistheid)
 • en representativiteit (zinvolheid).

Marktonderzoek wordt onderverdeeld in kwantitatief marktonderzoek en kwalitatief marktonderzoek. Bij kwantitatief marktonderzoek ligt de nadruk op het vaststellen van numerieke waarden met betrekking tot de markt. Kwalitatief marktonderzoek daarentegen onderzoekt vooral motieven achter specifieke marktgedragingen of verwachtingen. Als u meer wilt weten over deze vormen van onderzoek, vermelden wij ze in ons artikel over onderzoeksmethodologie.

Marktonderzoeksproces

Het typische proces van een marktonderzoek kan als volgt worden samengevat:

 1. Doelformulering: Definieer duidelijk de doelstellingen en doelen van het onderzoek.
 2. Bepaal het onderzoeksontwerp: Stel het algemene kader en de methodologie voor de studie vast, inclusief de aanpak, methoden voor gegevensverzameling en analysetechnieken.
 3. Identificeer Informatiebronnen: Bepaal de specifieke informatiebronnen die in de studie zullen worden gebruikt, zoals primaire gegevens (enquêtes, interviews) of secundaire gegevens (bestaand onderzoek, rapporten van de industrie).
 4. Beslis gegevensverzamelingsmethode: Selecteer de juiste methode voor het verzamelen van gegevens, zoals online enquêtes, persoonlijke interviews of focusgroepen.
 5. Bepaal de steekproef: Specificeer het type en de grootte van de doelpopulatie of steekproefgroep die zal worden onderzocht of bestudeerd.
 6. Ontwerp instrumenten voor gegevensverzameling: Ontwikkel de nodige instrumenten voor gegevensverzameling, zoals het maken van een online vragenlijst of het ontwerpen van interviewgidsen.
 7. Start de veldfase: Start het gegevensverzamelingsproces volgens de vastgestelde methodologie en tijdlijn.
  Gegevens analyseren en interpreteren: Analyseer de verzamelde gegevens met behulp van statistische technieken en interpreteer de bevindingen om zinvolle conclusies en inzichten te trekken.
 8. Onderzoeksresultaten presenteren: De onderzoeksresultaten samenvatten en presenteren op een duidelijke en beknopte manier, met behulp van visuele hulpmiddelen, grafieken en rapporten om de resultaten effectief over te brengen.

Door deze gestructureerde aanpak te volgen, kunnen marktonderzoekers zorgen voor een uitgebreide en goed uitgevoerde studie die waardevolle inzichten oplevert voor geïnformeerde besluitvorming.

Typen marktonderzoek

Om door de complexe wereld van marktonderzoek te navigeren, is het van cruciaal belang om de verschillende soorten onderzoek te verkennen. Elk type dient een specifiek doel en brengt exclusieve inzichten in consumentengedrag en marktdynamiek aan het licht. In dit hoofdstuk duiken we in drie primaire marktonderzoekstypen: verkennend onderzoek, beschrijvend onderzoek en causaal onderzoek. Door hun kenmerken en toepassingen te begrijpen, kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen en een concurrentievoordeel behalen.

 1. Verkennend onderzoek: Om opkomende trends en consumentenvoorkeuren bloot te leggen, maakt verkennend onderzoek gebruik van kwalitatieve methoden zoals focusgroepen en interviews. Een cosmeticabedrijf voert bijvoorbeeld diepgaande interviews om nieuwe huidverzorgingsingrediënten te ontdekken en zo innovatieve productontwikkeling en marktexpansie te stimuleren.
 2. Beschrijvend onderzoek: Beschrijvend onderzoek kwantificeert consumentenkenmerken en -gedrag en biedt een momentopname van het marktlandschap. Het is gebaseerd op kwantitatieve methoden zoals enquêtes en vragenlijsten. Een sportkledingmerk voert bijvoorbeeld grootschalige enquêtes uit om inzicht te krijgen in de voorkeuren van het doelpubliek.
 3. Causaal onderzoek: Door oorzaak-en-gevolgrelaties te onderzoeken, stelt causaal onderzoek het effect vast van specifieke factoren op consumentengedrag of marktresultaten. Het maakt gebruik van experimenten en gegevensanalyse. Een fastfoodketen test bijvoorbeeld het effect van prijspromoties op klantentrouw door middel van gecontroleerde experimenten op verschillende locaties.
Marktonderzoek biedt unieke inzichten in consumentengedrag en marktdynamiek door middel van verkennend, beschrijvend en causaal onderzoek. Inzicht in de verschillende kenmerken en toepassingen van elk type stelt bedrijven in staat hun onderzoeksaanpak op maat te maken en bruikbare inzichten te verkrijgen voor succes in de huidige dynamische marktomgeving.

Primair en secundair marktonderzoek

Primair en secundair onderzoek zijn twee verschillende benaderingen die bij marktonderzoek worden gebruikt. Bij primair onderzoek worden gegevens uit de eerste hand rechtstreeks bij de bron verzameld, terwijl bij secundair onderzoek bestaande gegevens en bronnen worden geanalyseerd.

Primair onderzoek biedt het voordeel dat het gegevens oplevert die specifiek zijn voor de onderzoeksdoelstellingen. Het stelt onderzoekers in staat nieuwe en relevante informatie te verzamelen die is toegesneden op hun behoeften. Voorbeelden van primaire onderzoeksmethoden zijn enquêtes, interviews, observaties en experimenten. Primair onderzoek kan echter tijdrovend en kostbaar zijn, vooral als het gericht is op een grote steekproefomvang.

Secundair onderzoek daarentegen maakt gebruik van bestaande gegevensbronnen zoals rapporten, publicaties, databanken en marktstudies. Het biedt het voordeel dat het gemakkelijk toegankelijk en kosteneffectief is. Secundair onderzoek is nuttig voor het verkrijgen van een breder inzicht in de markt, het vaststellen van trends en benchmarking met concurrenten. Het kan echter de specificiteit en het maatwerk van primair onderzoek missen, en de gegevens kunnen niet direct aansluiten bij de onderzoeksdoelstellingen.

Voordelen en voorbeelden van marktonderzoek

 1. Geïnformeerde besluitvorming: Marktonderzoek voorziet bedrijven van nauwkeurige en actuele informatie, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Door markttrends, consumentenvoorkeuren en strategieën van concurrenten te analyseren, kunnen bedrijven effectief kansen identificeren en risico’s beperken.
 2. Doelmarkten identificeren: Marktonderzoek helpt bedrijven hun doelmarkten te definiëren en te identificeren. Door de behoeften, wensen en gedragingen van hun ideale klanten te begrijpen, kunnen bedrijven hun producten, diensten en marketinginspanningen afstemmen op hun doelgroep.
 3. Het ontwikkelen van effectieve marketingstrategieën: Marktonderzoek geeft inzicht in klantenvoorkeuren, koopgewoonten en mediaconsumptiepatronen. Met deze informatie kunnen bedrijven gerichte marketingstrategieën ontwikkelen die hun doelgroep effectief bereiken en betrekken, wat resulteert in hogere conversiepercentages en klantentrouw.
 4. Kansen en trends ontdekken: Marktonderzoek helpt bedrijven opkomende trends, marktkloven en onbenutte kansen te identificeren. Door marktverschuivingen voor te blijven en te anticiperen op de wensen van de klant kunnen bedrijven inspelen op nieuwe trends en een concurrentievoordeel behalen.

Als voorbeelden van marktonderzoek door bedrijven uit de B2B SaaS-sector kunnen we noemen:

 1. HubSpot: HubSpot, een toonaangevende leverancier van marketing- en verkoopsoftware, gebruikt marktonderzoek om zijn productaanbod voortdurend te verbeteren en de concurrentie voor te blijven. Door middel van enquêtes, interviews met klanten en gegevensanalyse verzamelt HubSpot inzichten in de voorkeuren van klanten, pijnpunten en opkomende marketingtrends. Dankzij dit onderzoek kunnen zij hun softwarefuncties verfijnen, gerichte inhoud ontwikkelen en waarde leveren aan hun klanten in een snel evoluerende sector.
 2. Salesforce: Salesforce, een bekend softwarebedrijf voor klantrelatiebeheer (CRM), maakt gebruik van marktonderzoek om inzicht te krijgen in de veranderende behoeften van bedrijven in verschillende sectoren. Door het uitvoeren van marktonderzoeken, focusgroepen en gegevensanalyse verzamelt Salesforce inzichten in de verwachtingen van klanten, uitdagingen in de sector en opkomende technologieën. Dankzij dit onderzoek kunnen zij hun CRM-oplossingen innoveren, hun aanbod aanpassen aan verschillende sectoren en voorop blijven lopen in de B2B SaaS-markt.
 3. Slack: een populair teamcommunicatie- en samenwerkingsplatform, omarmt marktonderzoek om zijn inzicht in de gebruikersbehoeften te verdiepen en de functionaliteit van het platform te verbeteren. Via feedback van gebruikers, bruikbaarheidstests en concurrentieanalyses identificeert Slack mogelijkheden voor verbetering, de ontwikkeling van nieuwe functies en integraties met andere zakelijke tools. Dankzij deze onderzoeksgerichte aanpak kan Slack een naadloze gebruikerservaring bieden en zijn positie als toonaangevend SaaS-communicatieplatform handhaven.

Doe-het-zelf marktonderzoek

De afgelopen jaren is het landschap van marktonderzoek sterk geëvolueerd. Terwijl marktonderzoek vroeger uitsluitend werd uitgevoerd door marktonderzoeksinstituten of gespecialiseerde afdelingen binnen bedrijven, is er nu een groeiende trend naar “Doe-het-zelf” marktonderzoek. Tegenwoordig zijn er talloze tools en dienstverleners op de markt die helpen bij het opzetten van onderzoek. Een populaire methode is het verzamelen van online feedback, omdat hiermee gemakkelijk een relatief groot doelpubliek (in verschillende landen) kan worden bereikt.

In het verleden werden enquête-instrumenten voornamelijk ontworpen voor deskundigen, en waren ze vaak niet gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Met de evolutie van de markt zijn deze tools echter intuïtiever en gebruiksvriendelijker geworden. Tegenwoordig kunnen zelfs nieuwkomers gebruiksvriendelijke oplossingen gebruiken om hun eigen onderzoek op te zetten, zodat er geen uitgebreide expertise of hulp meer nodig is.

Door de doe-het-zelf-aanpak te omarmen, krijgen bedrijven en particulieren de kans om de kracht van marktonderzoek aan te boren. Het stelt hen in staat om diepgaande inzichten te verwerven in hun doelmarkten, consumentenvoorkeuren en trends in de sector, waardoor geïnformeerde besluitvorming mogelijk wordt. Met de juiste hulpmiddelen en inzicht in het marktonderzoeksproces wordt het zelfstandig uitvoeren van studies haalbaarder dan ooit tevoren.

Marktonderzoek stroomlijnen met geavanceerde enquêtesoftware

Om het zelf uitvoeren van marktonderzoek te vergemakkelijken, biedt geavanceerde enquêtesoftware zoals Survalyzer een uitgebreide reeks functies. Deze tools zijn ontworpen om studies te vereenvoudigen en te optimaliseren en stellen onderzoekers in staat om enquêtes te maken die precies aansluiten bij hun doelstellingen. Met een breed scala aan vraagtypen en ontwerpopties kunnen onderzoekers hun enquêtes op maat maken om waardevolle inzichten te verkrijgen.

Survalyzer gaat verder dan het maken van enquêtes door geïntegreerd panelbeheer aan te bieden en onderzoekers te verbinden met wereldwijde leiders in paneloplossingen. Deze directe toegang tot diverse doelgroepen zorgt voor nauwkeurige targeting en representatieve steekproeven voor meer betekenisvolle resultaten. Door gebruik te maken van de uitgebreide attributen die beschikbaar zijn in het Dynata “Panelbook” (Dynata heeft een integratie met LiveWeibnar) kunnen onderzoekers hun doelgroep effectief definiëren en quota’s aanpassen om een accurate vertegenwoordiging te garanderen.

Of het nu gaat om het exporteren van ruwe gegevens naar Excel voor verdere analyse of het maken van gepolijste rapporten met native PowerPoint-export, de software vergemakkelijkt de interpretatie en visualisatie van gegevens en vereenvoudigt het proces van het verkrijgen van bruikbare inzichten.

Christian Hyka

Managing Partner
Klaar om het volledige potentieel van doe-het-zelf marktonderzoek te ontsluiten?

Begin uw reis vandaag met Survalyzer’s professionele enquêtetool. Geef uzelf de middelen en kennis om datagestuurde beslissingen te nemen, een concurrentievoordeel te behalen en uw bedrijf vooruit te helpen.

Boek een demo
Related Posts