De complete gids voor steekproefonderzoek + steekproefcalculator

De complete gids voor steekproefonderzoek + steekproefcalculator

Inleiding

“Denk groter door kleiner te focussen.” Dat is de onverwachte mantra in het marktonderzoek van vandaag, een erfenis die George Gallup naliet, die de kracht van steekproeven aantoonde met zijn baanbrekende voorspelling in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1936. Met behulp van een methodische steekproef van 50.000 overtrof de aanpak van Gallup opiniepeilingen in tijdschriften met miljoenen reacties, waarmee hij bewees dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. In deze gids omarmen we dit principe door door de ruis heen te breken en te laten zien hoe de juiste steekproefgrootte diepere marktinzichten kan bieden. Gewapend met een steekproefgroottecalculator bent u klaar voor slimmer, niet moeilijker, marktonderzoek.

Grondbeginselen van steekproeven

Steekproeven in marktonderzoek gaan in essentie over representatie-een concept dat Gallup op meesterlijke wijze heeft laten zien. Het is de kunst om een deel te selecteren om de essentie van het geheel vast te leggen, een kosteneffectieve en praktische strategie die centraal blijft staan bij het verkrijgen van waardevolle marktinzichten. Waar uitgebreide gegevensverzameling niet haalbaar of efficiënt is, komen goed ontworpen steekproefmethoden in beeld, die het mogelijk maken om op efficiënte wijze inzichten te verzamelen die de bredere markt weerspiegelen. Deze techniek, gebaseerd op de principes van representativiteit en nauwkeurigheid, blijft de hoeksteen van marktonderzoek.

Enquête Steekproefmethoden

Er zijn verschillende steekproefmethoden. Door deze te begrijpen, kunt u uw aanpak afstemmen op uw onderzoeksdoelen, budget en tijdsbeperkingen:

 • Willekeurige steekproeftrekking: Biedt een onbevooroordeelde selectie, waarbij elk individu een gelijke kans heeft om gekozen te worden. Ideaal voor algemeen marktonderzoek.
  • Voordelen: Elimineert selectiebias.
  • Nadelen: Vertegenwoordigt mogelijk geen specifieke segmenten.
 • Gestratificeerde steekproeftrekking: Segregeert de populatie in subgroepen en trekt uit elke subgroep een steekproef voor diverse vertegenwoordiging. Het meest geschikt voor onderzoeken die een gedetailleerde segmentanalyse vereisen.
  • Voordelen: Verbetert de vertegenwoordiging van verschillende groepen.
  • Nadelen: Vereist gedetailleerde kennis van de populatie.
 • Systematische steekproeftrekking: Deze methode selecteert individuen met regelmatige tussenpozen, beginnend op een willekeurig punt. Het is effectief voor het gelijkmatig verdelen van steekproeven over een populatie.
  • Voordelen: Zorgt voor een uniforme steekproefspreiding, waardoor vertekening wordt verminderd.
  • Nadelen: Als de populatie wijd verspreid is, kan het meer tijd en middelen kosten.

Steekproefgrootten

Het bepalen van de juiste steekproefgrootte is cruciaal. Te klein en je gegevens zijn misschien niet geloofwaardig. Te groot en je investeert misschien onnodig veel middelen. De magie zit in het vinden van die balans.

Een kleinere populatie kan bijvoorbeeld een groter steekproefpercentage nodig hebben om representatief te zijn. Aan de andere kant kun je bij grotere populaties hetzelfde betrouwbaarheidsniveau bereiken met een kleiner steekproefpercentage.

 • Kleine steekproeven (ongeveer 30-100 respondenten): Geschikt voor niche- of zeer gerichte populaties. Biedt snelle inzichten, maar met een hogere foutmarge.
 • Middelgrote steekproeven (ongeveer 100-300 respondenten): Veel gebruikt voor klein tot middelgroot marktonderzoek. Zorgt voor een evenwicht tussen de behoefte aan diverse inzichten en de beperkte middelen.
 • Grote steekproeven (300+ respondenten): Ideaal voor het vertegenwoordigen van een grote populatie of voor resultaten die een hoge nauwkeurigheid vereisen. Er zijn meer middelen en tijd nodig, maar de resultaten zijn doorgaans betrouwbaarder en hebben een lagere foutmarge.

Een steekproef trekken (met Community Extension)

Community Extension in Survalyzer fungeert als een brug naar uw ideale respondenten. Het is als het vormen van een exclusieve club op maat van uw onderzoeksbehoeften, bestaande uit individuen geselecteerd op basis van leeftijd, locatie, interesses of andere belangrijke criteria. Deze opzet is meer dan het verzamelen van mensen; het gaat om het opbouwen van een continu betrokken panel dat voortdurend waardevolle inzichten oplevert.

Zodra uw panel is opgezet, is de volgende kritieke stap het bepalen van de grootte van uw steekproef. Dit is waar de precisie van onze nieuwe onderzoekstools om de hoek komt kijken.

Steekproefgrootte bepalen met een steekproefcalculator

Bij de overgang van het maken van een panel naar het bepalen van de steekproefgrootte komt de steekproefgroottecalculator in Survalyzer naar voren als een essentieel hulpmiddel. De rol van de calculator is cruciaal om ervoor te zorgen dat uw steekproefgrootte de kenmerken van uw doelpopulatie nauwkeurig weerspiegelt en respecteert en tegelijkertijd praktisch en beheersbaar blijft. Het vereenvoudigt een complex proces: je voert je totale populatiegrootte, vereiste betrouwbaarheidsniveau en foutmarge in:

 • De foutmarge helptte bepalen hoe dicht de resultaten van uw enquête de mening van de totale populatie weerspiegelen.
 • Als u de steekproefgroottecalculator in Survalyzer gebruikt, moet u de totale grootte van uw doelgroep (populatiegrootte) invoeren. Als je niet zeker bent van het exacte aantal, kun je dit veld leeg laten. De calculator kan werken met schattingen of zelfs zonder een populatiegrootte, door de steekproefgrootte dienovereenkomstig aan te passen. Over het algemeen leidt een grotere populatiegrootte tot een steekproefgrootte die dichter ligt bij wat je zou verwachten bij een oneindige populatie. Je stelt ook een betrouwbaarheidsniveau in, meestal op 95%, dat kan worden aangepast. Dit geeft de waarschijnlijkheid aan dat de echte waarde binnen het foutenbereik van je enquête ligt.
 • Maar wat is een betrouwbaarheidsniveau? Zoals uitgelegd in de Survalyzer gids over significantie testen, gaat het over hoe zeker u wilt zijn over uw resultaten. Een betrouwbaarheidsniveau van 95%, dat vaak wordt gebruikt, betekent dat er slechts 5% kans is dat uw bevindingen toe te schrijven zijn aan willekeurig toeval. Deze calculator is een snelkoppeling om ervoor te zorgen dat je steekproef niet te groot (verspillend) of te klein (onbetrouwbaar) is. Het helpt je om weloverwogen beslissingen te nemen over de grootte van je steekproef, gebaseerd op je onderzoeksdoelen en de kenmerken van je doelpopulatie.
The first page of Survalyzer's survey sample size calculator

Hoe het werkt

De steekproefgroottecalculator in Survalyzer biedt vier initiële opties, elk gericht op verschillende aspecten van het enquêteontwerp:

 • Minimale steekproefgrootte voor verhoudingen: Ideaal voor enquêtes met categorische gegevens, zoals ja/nee of meerkeuzevragen. Deze optie helpt u de kleinste steekproefgrootte te vinden die nodig is om te schatten welk percentage van uw populatie in elke categorie valt.
 • Foutmarge voor verhoudingen uit eerdere enquêtes: Gebruik deze optie als u eerder een soortgelijke enquête hebt uitgevoerd. Het berekent hoeveel het geschatte percentage zou kunnen afwijken van het werkelijke bevolkingspercentage, gebaseerd op de gegevens van uw eerdere enquête.
 • Minimale steekproefgrootte voor gemiddelden: Het meest geschikt voor enquêtes met continue gegevens, zoals waarderingen op een schaal. Dit helpt bij het bepalen van het kleinste aantal reacties dat nodig is om nauwkeurig de gemiddelde (of ‘gemiddelde’) reactie te vinden.
 • Foutmarge voor gemiddelden van eerdere enquêtes: Berekent de mogelijke variatie in de gemiddelde reactie met behulp van gegevens van een enquête die u eerder hebt uitgevoerd.

Met elke optie kunt u uw steekproefgrootte of foutmarge verfijnen, afhankelijk van of u te maken hebt met categorische (proporties) of continue (gemiddelden) gegevens en of u gegevens hebt van een eerdere enquête. Door de juiste optie te selecteren, kunt u naar de hoofdpagina van de calculator gaan, waar u uw totale populatiegrootte, gewenste betrouwbaarheidsniveau en aanvaardbare foutmarge invoert.

Interface of Survalyzer's calculator for calculating survey sample size

Steekproefgrootte invoeren

Zodra u uw magische getal hebt, is het tijd om het in uw enquêtetool te steken. Deze stap is meer dan alleen een getal invoeren; het gaat over het in kaart brengen van het traject van uw enquête door uw publiek. Met opties zoals beschreven in Survalyzers gids over extra distributieopties voor panels, kunt u nauwkeurig afstemmen wie uw enquête ontvangt en hoe.

Dit is waar u beslist over de ‘wie’ en ‘hoe’ van het bereiken van uw publiek. Misschien wilt u zich concentreren op een specifieke leeftijdsgroep, of ervoor zorgen dat elk deel van uw demografie een stem krijgt. Dankzij de flexibiliteit van Survalyzer kunt u uw aanpak op maat maken, zodat uw steekproef een getrouwe afspiegeling is van de groep die u onderzoekt.

Alternatieve steekproefbenadering (zonder Community Extension)

Laten we vanuit de gestructureerde omgeving van de Survalyzer Community Extension een alternatieve aanpak verkennen voor degenen die misschien geen toegang hebben tot deze functie. Deze methode is een beetje doe-het-zelven en maakt gebruik van tools die je waarschijnlijk al tot je beschikking hebt.

Klantgegevens exporteren naar spreadsheet

Als je zonder de Community Extension werkt, begin dan met het exporteren van je klantgegevens uit je CRM-systeem naar een Google Spreadsheet of MS Excel. Deze stap verandert je database in een hanteerbare lijst en legt de basis voor willekeurige steekproeven.

De RAND-functie gebruiken

In je spreadsheet:

 1. Pas de RAND-functie toe: Gebruik in een nieuwe kolom naast je e-maillijst de formule =RAND(). Deze functie genereert een willekeurig getal tussen 0 en 1 voor elke rij. Het is een eenvoudige manierom willekeur aan je lijst toe te voegen.
 2. Sorteer je gegevens: Sorteer de hele lijst op de kolom met de willekeurige getallen. Dit schudt je e-mailadressen in willekeurige volgorde.
 3. Selecteer uw steekproef: Selecteer na het sorteren het bovenste gedeelte voor je steekproef (bv. de eerste 500 rijen voor een steekproef van 500).
 4. Kopiëren en voorbereiden voor importeren: Kopieer je geselecteerde e-mails naar het nieuwe excel-bestand. Dit zijn de e-mails die u in Survalyzer importeert voor uw enquête.

Om de geselecteerde e-mails in de toekomst bij te houden, is het aan te raden om ze te markeren in een extra kolom met een notitie zoals “steekproef”. De RAND()-functie wijzigt getallen bij elke bewerking en het kan in de toekomst meer handmatig werk vergen om bestanden te vergelijken zonder die extra markering.

Gefilterde lijst importeren naar Survalyzer

Zodra u uw willekeurig geselecteerde steekproef hebt, is de laatste stap deze gefilterde lijst terug importeren in Survalyzer. Op deze manier kunt u uw enquête uitvoeren met een steekproef die, hoewel handmatig samengesteld, nog steeds voldoet aan de principes van willekeurigheid en representativiteit.

Conclusie

Steekproeven in marktonderzoek zijn meer dan een techniek; het is een poort naar inzicht in uw publiek. In deze gids hebben we ons verdiept in verschillende methoden en de Community Extension van Survalyzer, waarbij we inzichten hebben gegeven om uw onderzoek te verrijken. Wilt u deze tools inzetten voor een scherpere, effectievere gegevensanalyse? Een gesprek met ons verkoopteam kan u leiden naar meer inzichten en oplossingen op maat. Neem contact met ons op en laten we de manier waarop u marktgegevens verzamelt en interpreteert transformeren.

Christian Hyka

Managing Partner

Op zoek naar geavanceerde tools voor marktonderzoek?

Bekijk de mogelijkheden van Survalyzer uit eerste hand. Boek vandaag nog uw demo en stap in de toekomst van marktinzichten!

Een demo boeken
Related Posts