4 veelgemaakte fouten in Survey Dashboards

4 veelgemaakte fouten in Survey Dashboards

Samenvatting & Webinar screencast

In dit artikel verkennen we het terrein van onderzoeksdashboards en vertellen we hoe u zich kunt wapenen tegen veelgemaakte fouten bij het maken ervan. Duik in vier belangrijke misstappen die een effectief dashboardontwerp vaak in de weg staan. Leer hoe u informatieovervloed kunt vermijden, de juiste statistieken kiest, de gebruikerservaring optimaliseert en de kracht van de context benut.

Inleiding

In de huidige datagestuurde wereld zijn onderzoeksdashboards onmisbare hulpmiddelen geworden voor het verkrijgen van waardevolle inzichten. Dankzij de vele mogelijkheden die dashboardsoftware tegenwoordig biedt, kunt u de dashboard-gebruiker gemakkelijk overweldigen met een overvloed aan informatie. Om effectieve onderzoeksdashboards te maken, is het essentieel om informatieoverbelasting te voorkomen en de gegevens te condenseren tot de essentie. Dit hoofdstuk verkent strategieën om informatieoverbelasting te voorkomen en benadrukt het belang van het bouwen van een duidelijke en beknopte index.

Eerste fout: Informatie-overload

Tegenwoordig kunt u als verwerker van data gemakkelijk en snel een veelvoud aan grafieken en tabellen maken. Hierdoor is het verleidelijk om de gebruiker van het dashboard te overspoelen met een grote hoeveelheid data. Door het juist condenseren van data kunt u dit voorkomen. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Kolom- en staafdiagrammen richtlijnen

Gestapelde staafdiagrammen bieden een krachtige manier om de samenstelling van verschillende enquêtereacties in één grafiek weer te geven. Kolomdiagrammen zijn een populaire keuze voor het visualiseren van enquêtegegevens vanwege hun eenvoud en doeltreffendheid bij het presenteren van vergelijkingen. Om de doeltreffendheid van deze twee visualisatiemethoden voor gegevens te maximaliseren en gebruikers niet te overweldigen, moet u de volgende richtlijnen in acht nemen:

Duidelijke etikettering: Zorg ervoor dat elke kolom nauwkeurig en betekenisvol wordt gelabeld, zodat gebruikers de gegevens in één oogopslag kunnen interpreteren. Gebruik beschrijvende titels en beknopte bijschriften zodat het gemakkelijk wordt om de diagram te begrijpen.

Juiste schaalverdeling: Voorkom vervorming van de gegevens door de juiste schalen voor de assen te kiezen. De schalen moeten consistent zijn, zodat de waarden in verschillende kolommen gemakkelijker kunnen worden vergeleken.

Column chart made in Survalyzer

Kleurcodering: Het implementeren van een coherent en consistent kleurenschema in het hele dashboard is van vitaal belang bij het werken met gestapelde staafdiagrammen. Door een consistente kleurcode toe te passen, kunnen gebruikers naadloos specifieke categorieën identificeren en volgen in verschillende gestapelde staafdiagrammen. Dit verbetert het begrip en helpt bij het leggen van verbanden en inzichten tussen verschillende enquêtereacties.

Markeren van belangrijke inzichten: Gestapelde staafdiagrammen kunnen een schat aan informatie bevatten en het is essentieel om gebruikers naar de belangrijkste bevindingen te leiden. Leg de nadruk op specifieke elementen in een diagram door een notitie toe te voegen, inclusief mouse-over effect. Ook kunt u ervoor kiezen om de opmaak van de tekst te wijzigen zodat de aandacht wordt gevestigd op specifieke elementen, zodat gebruikers snel de meest essentiële informatie tot zich kunnen nemen.

Gestapelde bar met kleuren

De resultaten ordenen

Om een overvloed aan informatie te beperken is het ordenen van resultaten van cruciaal belang. Laten we eens kijken naar een voorbeeld met een kolomgrafiek. Door de resultaten strategisch te ordenen, bijvoorbeeld in aflopende volgorde op basis van een specifieke metriek, kunt u onmiddellijk de belangrijkste gegevenspunten markeren. Dit vereenvoudigt niet alleen de visuele interpretatie, maar stelt gebruikers ook in staat belangrijke patronen of trends moeiteloos te herkennen.

De voordelen van het ordenen van de resultaten in een kolomgrafiek zijn tweeledig. Ten eerste kunnen gebruikers snel de hoogste en laagste waarden identificeren, waardoor ze onmiddellijk inzicht krijgen in de verdeling van de gegevens. Dit kan bijzonder nuttig zijn bij het vergelijken van verschillende enquêtereacties of het volgen van Resultaten door de tijd. Ten tweede vermindert een geordende kolomgrafiek de cognitieve belasting door de informatie op een gestructureerde manier te presenteren. Gebruikers kunnen hun aandacht richten op de meest relevante gegevenspunten zonder overweldigd te worden door onnodige details, wat leidt tot een efficiëntere besluitvorming.

De resultaten in de kolomgrafiek ordenen

Maximaal condenseren: een index opbouwen

Het samenvatten van de gegevens houdt in dat de belangrijkste bevindingen in beknopte en verteerbare vorm worden gegoten. In plaats van gebruikers te bombarderen met uitgebreide tabellen, grafieken en diagrammen, geeft u voorrang aan de belangrijkste statistieken en inzichten. Een paar goed ontworpen visualisaties weergeven die de kernboodschap effectief overbrengen heeft meer impact dan gebruikers te overweldigen met een grote hoeveelheid data.

Het maken van een index is een waardevolle strategie om een overvloed aan informatie te voorkomen. Dankzij een index koppelt u de essentie van één of meerdere tabellen aan een getal. Op deze manier stelt u de gebruiker van het dashboard in staat om snel conclusies te trekken.

Bouwindex van Survalyzer-onderzoeksresultaten

Tweede fout: Verkeerde Key Metrics

In het streven naar impactvolle onderzoeksdashboards, is het cruciaal om de juiste kerncijfers te kiezen die aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen en zinvolle inzichten opleveren. Het selecteren van de verkeerde kerncijfers kan leiden tot misleidende interpretaties, verkeerd gerichte inspanningen en een onvolledig begrip van de ervaringen van uw klanten. Daarom is het essentieel om door het enorme landschap van beschikbare statistieken te navigeren en de statistieken te identificeren die werkelijk de kernaspecten van uw bedrijf weerspiegelen.

Bouwindex van Survalyzer-onderzoeksresultaten

Gemeenschappelijke KPI’s

  • Net Promoter Score (NPS) – is een maatstaf voor het meten van klantentrouw en belangenbehartiging. Door respondenten een eenvoudige vraag te stellen – “Op een schaal van 0 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dat u ons product of onze dienst aan een vriend of collega zou aanbevelen? – kunnen organisaties klanten indelen in promotors, passives en detractors.
  • Customer Satisfaction (CSAT) – gaat in op de tevredenheid van klanten met uw producten of diensten. Hiermee kunnen organisaties het algemene sentiment en de waargenomen kwaliteit van hun aanbod meten aan de hand van specifieke enquêtevragen die zijn afgestemd op de tevredenheid van de klant.
  • Customer Effort Score (CES) – legt de nadruk op het gemak of de moeite die klanten ondervinden bij de interactie met uw organisatie. Het meet de moeite die klanten moeten doen om problemen op te lossen, informatie te zoeken of een aankoop te doen. Door pijnpunten in het klantentraject te identificeren, kunnen organisaties processen optimaliseren en klantinteracties stroomlijnen.

Net promoter Score (NPS) Wanneer gebruiken?

NPS is bijzonder effectief in het meten van de emotionele band die klanten met uw merk hebben, en werpt een licht op hun loyaliteit en de waarschijnlijkheid om uw aanbod te promoten. Door respondenten in te delen in promotors, passives en detractors, kunt u merkvoorstanders identificeren, verbeterpunten opsporen en zelfs toekomstige bedrijfsgroei voorspellen.

Het is echter belangrijk op te merken dat NPS niet voor alle scenario’s geschikt is. Bij laagdrempelige contactmomenten of transactionele contexten waar klanten beperkt met uw merk of product in aanraking komen, kan NPS niet het gewenste inzicht verschaffen. In deze gevallen kan de klantervaring te kort zijn of gericht zijn op een enkele transactie, waardoor het een uitdaging is om een nauwkeurige weergave van het algemene sentiment vast te leggen.

Het meten van merkperceptie
Het meten van klantentrouw
Vergelijking met concurrenten
Laagdrempelige interactie touchpoint
Transactionele context

Klanttevredenheid (CSAT): Wanneer gebruiken?

Bij het overwegen van het gebruik van Klanttevredenheid (CSAT) als een belangrijke metriek, is een belangrijke factor om te overwegen of er een meer geschikte domeinspecifieke Key Performance Indicator (KPI) beschikbaar is. In bepaalde domeinen of bedrijfstakken zijn er wellicht gespecialiseerde metrieken die nauwkeuriger en gerichter inzicht bieden in specifieke aspecten van het bedrijf.

Aan de andere kant kunnen wij wijzen op de regel “In dubio pro CSAT”, wat een Latijnse uitdrukking is die vertaalt naar “Bij twijfel, geef de voorkeur aan Klanttevredenheid”. Het is een principe dat voorrang geeft aan klanttevredenheid wanneer men geconfronteerd wordt met onzekerheden of tegenstrijdige beslissingen. Het suggereert dat, wanneer men niet zeker is over de beste handelwijze, het over het algemeen de voorkeur verdient om de tevredenheid van de klant als leidende factor voorop te stellen. Dit principe onderstreept het belang om de ervaring en de tevredenheid van de klant voorop te stellen bij zakelijke beslissingen.

Tevredenheid over product of dienst
Transactionele context
Kleine aankopen
In dubio pro CSAT
Analyse van de concurrentie
Geschikte domein-KPI beschikbaar

Customer Effort Score (CES): Wanneer gebruiken?

Als het gaat om het gebruik van de Customer Effort Score (CES) als een belangrijke metriek in onderzoeksdashboards, zijn er bepaalde scenario’s waarin de toepassing ervan zeer waardevol blijkt te zijn. CES is met name nuttig in situaties waarin bedrijven de mate van inspanning willen meten die klanten besteden aan hun producten, diensten of ondersteuningssystemen.

Het is echter van cruciaal belang te erkennen dat CES niet in alle omstandigheden de meest geschikte metriek is. Bijvoorbeeld wanneer het koopproces complex is of in dienstverlenende sectoren zoals de gezondheidszorg.

Technische helpdesk
Onboarding-ervaring
Online aankoopervaring
Online doe-het-zelf ervaring
Gezondheidszorg
Complex koopproces

Derde fout: gebruikerservaring negeren

In dit hoofdstuk wordt de derde veelgemaakte fout bij enquête-dashboards onderzocht: het negeren van de gebruikerservaring. We gaan in op het belang van het gebruik van geschikte visualisaties om de presentatie van gegevens te optimaliseren, cognitieve belasting te minimaliseren en begrip te bevorderen. Door de juiste visualisatietechnieken te begrijpen, kunt u uw enquêtedashboard omvormen tot een intuïtief en aantrekkelijk platform dat de aandacht trekt en gegevensgestuurde besluitvorming vergemakkelijkt.

Tot de meest voorkomende fouten die we op dit gebied kunnen tegenkomen, behoren verkeerd afgestemde kleuren, te veel pushmeldingen, gebrek aan interactiviteit en gebrek aan exportmogelijkheden.

Verkeerd uitgelijnde kleuren

Inconsistentie of ongepast gebruik van kleuren kan gebruikers in verwarring brengen en het moeilijk maken de gegevens nauwkeurig te interpreteren. Een consistente kleurcodering en naleving van vaste conventies kunnen de gebruikerservaring verbeteren en een beter begrip mogelijk maken.

Image link

Geen pushmeldingen

Hoewel pushmeldingen een waardevol middel kunnen zijn om gebruikers op de hoogte en betrokken te houden, kan het bombarderen met buitensporige meldingen leiden tot ergernis en hun workflow verstoren. In plaats van gebruikers te overweldigen met een spervuur aan pushberichten, is een evenwichtiger aanpak het gebruik van e-mailmeldingen.

Door periodieke e-mailupdates te sturen waarin belangrijke onderzoeksinzichten worden samengevat, kunnen gebruikers op de hoogte blijven zonder zich overweldigd te voelen. Dankzij e-mailmeldingen kunnen gebruikers informatie in hun eigen tempo verwerken en is het leveren van updates beter georganiseerd en gestructureerd.

Image link

Geen interactiviteit

Een statisch onderzoeksdashboard boeit gebruikers niet en beperkt hun verkenning van de gegevens. Door interactieve elementen op te nemen, zoals drill-down opties, filters en tooltips, kunnen gebruikers dieper in de inzichten duiken en meer waarde uit het dashboard halen.

Image link

Geen exportmogelijkheden

Het beperken van de mogelijkheid voor gebruikers om gegevens te exporteren vanuit het enquêtedashboard kan hun vermogen om de bevindingen verder te analyseren of te delen belemmeren. Het mogelijk maken van exportfuncties, zoals downloadbare rapporten of export van gegevens in verschillende formaten, zorgt voor flexibiliteit en bevordert de samenwerking.

Door deze aspecten aan te pakken en gebruikerservaring prioriteit te geven, kunt u een enquêtedashboard creëren dat niet alleen effectief gegevens presenteert, maar ook de betrokkenheid en tevredenheid van gebruikers bevordert. Door rekening te houden met overwegingen zoals het juiste kleurgebruik, interactieve functies en exportmogelijkheden, kunt u de algemene bruikbaarheid en impact van uw enquêtedashboard verbeteren.

Export rapport functie in Survalyzer Dashboard Chart

Vierde fout: ontbrekende context van kerncijfers

Op het gebied van onderzoeksdashboards is het niet alleen noodzakelijk om de juiste kerncijfers te selecteren, maar ook om deze in de juiste context te presenteren. Helaas wordt het belang van context vaak over het hoofd gezien, en het blijft een van de meest voorkomende maar onderschatte fouten bij het ontwerpen van dashboards. In dit hoofdstuk vertellen we u over het belang van het toevoegen van context.

De kracht van context onthullen

Om het belang van context in enquête-dashboards verder te benadrukken, laten we een voorbeeld uit de praktijk bekijken. Op de onderstaande afbeeldingen ziet u een resultaat van een klanttevredenheidsonderzoek (CSAT) waarin respondenten wordt gevraagd hun persoonlijke bankadviseur te beoordelen op verschillende aspecten zoals bekwaamheid, duidelijke communicatie, begrip van financiële behoeften, tijdige antwoorden en beleggingsprestaties.

Export rapport functie in Survalyzer Dashboard Chart

In dit voorbeeld zien we uit de eerste hand hoe het opnemen van context in onderzoeksdashboards het begrip en de interpretatie van belangrijke statistieken kan verbeteren. De tweede grafiek, met zijn twee reeksen, biedt een meer holistisch beeld, waardoor belanghebbenden weloverwogen oordelen kunnen vellen op basis van een breder referentiekader. Door de prestaties van Christian af te zetten tegen het bankgemiddelde wordt duidelijk of hij in bepaalde aspecten uitblinkt of dat er ruimte is voor verbetering.

Export rapport functie in Survalyzer Dashboard Chart

Door kerncijfers te presenteren binnen een breder referentiekader, zoals benchmarking tegen gemiddelden of vergelijking van prestaties in verschillende segmenten, kunnen we het ware potentieel van onze gegevens ontsluiten. Het is van cruciaal belang te onthouden dat een enkel gegevenspunt geen betekenis heeft zonder de juiste context om de betekenis ervan te interpreteren en te evalueren.

Conclusies

In deze uitgebreide verkenning van best practices voor onderzoeksdashboards zijn we ingegaan op de belangrijkste factoren die uw inspanningen op het gebied van gegevensanalyse kunnen maken of breken. Van het beheersen van de overvloed aan informatie en de richtlijnen voor grafieken tot het selecteren van de juiste kerncijfers en het prioriteren van de gebruikerservaring, we hebben de weg vrijgemaakt voor transformatieve inzichten.

Nuances in kleurafstemming zijn cruciaal, net als het bevorderen van interactiviteit en exportmogelijkheden. Deze details zullen bijdragen in het tot leven brengen van uw dashboard. Dit in combinatie met het toevoegen van context zullen ervoor zorgen dat de gebruikers van het dashboard u dankbaar zullen zijn.

Christian Hyka

Managing Partner

Klaar om het volledige potentieel van enquête dashboards te ontsluiten? Boek een demo!

Verbeter uw gegevensanalyse met enquêtedashboards en ontdek het verschil dat dit voor uw bedrijf kan maken.

Een demo boeken
Related Posts