Significantietests uitvoeren met Survalyzer voor de analyse van enquêtegegevens

Significantietests uitvoeren met Survalyzer voor de analyse van enquêtegegevens

Inleiding tot significantietests

In de hedendaagse bedrijfsomgeving zijn gegevens zowel een troef als een uitdaging. Elk stukje data fluistert een verhaal, maar hoe weten we welke verhalen waar zijn? Zoals we allemaal weten kan het verkeerd interpreteren van deze gegevens leiden tot kostbare fouten, maar wat kunnen we eraan doen?

Wat is statistische significantie?

Het is een manier om te bepalen of de resultaten van je gegevens, zoals reacties op enquêtes of verkoopcijfers, een echt effect weerspiegelen of gewoon het resultaat zijn van willekeurige variaties. Als deze tool je vertelt dat iets “statistisch significant” is, is het alsof je groen licht krijgt dat je bevindingen niet toevallig zijn, maar waarschijnlijk een echte trend of verschil weerspiegelen.

 • Waarom het belangrijk is in het bedrijfsleven: Zie het als een lakmoesproef voor je bevindingen. Als een resultaat statistisch significant is, betekent dit dat het waargenomen effect of verschil waarschijnlijk niet het gevolg is van toeval. Het is het verschil tussen een product lanceren op basis van vraag en gewoon giswerk.
 • De nulhypothese begrijpen: Aan de basis van significantie testen ligt het concept van de nulhypothese. De nulhypothese is een verklaring dat er geen effect of verschil is. Het is waarwe tegentoetsen.
  • Voorbeeld: in een onderzoek waarin de tevredenheid tussen mannelijke en vrouwelijke klanten wordt vergeleken, kan de nulhypothese luiden: “Er is geen verschil in tevredenheid tussen mannen en vrouwen.
 • “P-waarde” in gegevensanalyse: Het is een getal dat ons vertelt of onze resultaten waarschijnlijk het gevolg zijn van echte effecten of gewoon willekeurig toeval. Maar het begrijpen van p-waarden kan lastig zijn.
  • Voorbeeld: Een p-waarde van 0,05 betekent dat er 5% kans is dat onze resultaten toevallig zijn. Dit komt overeen met 95% vertrouwen in onze resultaten. Op dezelfde manier betekent een p-waarde van 0,01 dat we 99% vertrouwen hebben.

Gegevens analyseren zonder significantietests

Aan het begin van datagestuurde besluitvorming gebruikten bedrijven voornamelijk traditionele analysemethoden. Deze basistechnieken waren weliswaar nuttig, maar ontbeerden de uitgebreide diepgang van de huidige statistische tools. Vaak verschaften deze methoden de eerste inzichten, maar bleven veel vragen onbeantwoord. Deze leemte benadrukte de noodzaak van geavanceerdere hulpmiddelen, wat leidde tot de toepassing van geavanceerde methoden zoals significantietesten. Om het fundament van deze methoden te begrijpen, is het essentieel om de basis te kennen. Duik in ons artikel over de definitie en anatomie van online enquêtes voor een uitgebreid overzicht.

Voor een duidelijker beeld van deze traditionele methoden en hun beperkingen, duiken we in de bijbehorende infographic:

Infographic over het analyseren van gegevens zonder significantie testen

De waarde van significantietests

Gegevens onderzoeken zonder significantietesten is als zeilen zonder kompas. Stel je voor dat je aan een reis begint zonder duidelijke richting. Dit zijn de risico’s die je loopt:

 • Misleidende conclusies: Zonder significantie testen zou men willekeurige fluctuaties in gegevens kunnen interpreteren als betekenisvolle patronen, wat leidt tot onjuiste conclusies over oorzaak-en-gevolgrelaties.
 • Verkeerde toewijzing van middelen: Handelen op basis van niet-significante resultaten kan ertoe leiden dat bedrijven tijd en geld investeren in strategieën of initiatieven die niet het verwachte rendement opleveren.
 • Externe invloeden over het hoofd zien: Zonder significantietests is het een uitdaging om te bepalen of waargenomen veranderingen te wijten zijn aan de bestudeerde variabele of dat ze beïnvloed zijn door externe factoren waarmee geen rekening is gehouden in de analyse.
 • Beschadigde geloofwaardigheid: Het publiceren van of het nemen van beslissingen op basis van niet-significante resultaten kan de reputatie van onderzoekers of organisaties schaden, omdat hun bevindingen mogelijk geen toetsing of replicatie doorstaan.
 • Onnauwkeurige voorspellingen: Zonder de betekenis van gegevenspatronen te begrijpen, kunnen toekomstige voorspellingen of prognoses op basis van dergelijke gegevens niet kloppen, wat leidt tot onvoorbereidheid of gemiste kansen.

Significantietests uitvoeren

Laten we een stap-voor-stap voorbeeld bekijken om te begrijpen hoe significantie testen worden toegepast in echte scenario’s. Voor een meer gedetailleerd voorbeeld, bekijk ons helpcentrum artikel over significantie testen.

Stap 1: Stel een fundamentele vraag

Herinner je uit hoofdstuk 1 het concept van de nulhypothese: onze startaanname dat er geen echt verschil bestaat.

 • Voorbeeld nulhypothese: Er is geen verschil in tevredenheid tussen mannen en vrouwen.

Hieruit kunnen we onze hoofdvraag afleiden:

 • Vraag: Is de mannelijke bevolking meer tevreden dan de vrouwelijke bevolking?

Stap 2: Definieer de segmenten die je wilt vergelijken

Voordat je in de analyse duikt, is het essentieel om aan te geven welke groepen je vergelijkt. In ons voorbeeld hebben we drie doelgroepen: mannen, vrouwen en duikers.

Variabelen kiezen voor significant testen in Survalyzer

Stap 3: Het significantieniveau instellen

Laten we nu wat dieper duiken. Het betrouwbaarheidsniveau dat je kiest bepaalt de striktheid van je test:

 • Laag significantieniveau: Hier is de kans groter dat je de nulhypothese verwerpt en concludeert dat geslacht de antwoorden beïnvloedt, zelfs als dit niet waar is. Met andere woorden, je hebt 90% vertrouwen in het waargenomen verschil.
 • Hoog significantieniveau: Dit is een strenge test, wat betekent dat je 99% zeker bent van het waargenomen verschil. Het vermindert echter het risico dat we onze nulhypotheseten onrechte verwerpen. Er is dus een hoger risico op het niet detecteren van een echt effect (daadwerkelijk verschil in tevredenheid tussen de twee geslachten, buiten toeval).
 • Als je niet zeker weet wat je moet kiezen: een betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt op veel gebieden algemeen geaccepteerd. Het biedt een goede balans tussen streng genoeg zijn om fouten te minimaliseren en flexibel genoeg om echte effecten te detecteren.
Significantieniveau kiezen in de tabelwizard in Survalyzer

Stap 4: Lees het resultaat

Het begrijpen van de resultaten is cruciaal. Als kolom A (vrouw) bijvoorbeeld statistisch significant verschilt van kolom C (duikers), betekent dit dat er een opmerkelijk verschil is in hun antwoorden dat niet het gevolg is van willekeurig toeval.

Tabel met significantietest die laat zien hoe tevreden de gegeven segmenten zijn

Het visualiseren van deze bevindingen in een staafdiagram kan duidelijkere inzichten bieden. Als je met de muis over kolom C beweegt, wordt het significante verschil met kolom A en B duidelijk. De kolommen A en B lijken daarentegen nauw op elkaar aan te sluiten, wat het idee versterkt dat hun verschillen toeval zouden kunnen zijn.

Een staafdiagram met de enquêtegegevens waarop de significantietest is uitgevoerd

Significantie Testgrenzen

Significantietests zijn een waardevol hulpmiddel voor gegevensanalyse, maar ze hebben hun beperkingen. Een belangrijk punt om te onthouden is het belang van de steekproefgrootte. Hoewel je een significantietest kunt uitvoeren met een willekeurig aantal reacties, geeft een kleine steekproef mogelijk geen betrouwbare resultaten.

Voorbeeld: als je kijkt naar tevredenheidsniveaus onder mannen, vrouwen en duikers, is het het beste om een goed aantal antwoorden van elke groep te hebben. We raden aan om te wachten tot je minstens 50 antwoorden van elke groep hebt voordat je een significantietest uitvoert. Testen met minder antwoorden kan onduidelijke resultaten opleveren, wat je op het verkeerde pad kan brengen. Als je geïnteresseerd bent in het zelf verzamelen van dergelijke gegevens, lees dan onze gids over het maken van effectieve online enquêtes.

Neem contact op met Survalyzer om het uit te proberen

Diep in gegevens duiken en significantie testen begrijpen kan een beetje lastig zijn. Dat is waar Survalyzer om de hoek komt kijken. Ons team kent de ins en outs van gegevensanalyse en weet wanneer significantietests moeten worden gebruikt voor de beste resultaten.

Met Survalyzer krijgt u niet alleen een hulpmiddel. U werkt samen met experts die u willen helpen het beste uit uw gegevens te halen. Nu we onze nieuwe functie voor significantietesten uitrollen, moedigen we u aan om het uit te proberen en het verschil te zien dat het kan maken. Merk op dat deze geavanceerde functie exclusief beschikbaar is in Survalyzer Professional Analytics.

Christian Hyka

Managing Partner

Wil je meer inzicht in je gegevens?

Probeer vandaag nog de nieuwe significantietestfunctie van Survalyzer.

Een demo boeken
Related Posts