Hoe maak ik een online enquête met Survalyzer: De gids voor professionals

Hoe maak ik een online enquête met Survalyzer: De gids voor professionals

Inleiding

Online enquêtes zijn een hoeksteen geworden voor bedrijven, onderzoekers en instellingen die belangrijke inzichten willen verzamelen. Of het nu gaat om het begrijpen van de voorkeuren van klanten, het peilen van de tevredenheid van werknemers of het uitvoeren van academisch onderzoek, een goed opgestelde enquête kan het verschil maken.

Voor professionals staat er zelfs nog meer op het spel. Een slecht ontworpen enquête kan leiden tot verkeerde beslissingen, verspilde middelen en gemiste kansen. Daarom kwamen we tot de conclusie dat we deze gids moesten maken. Van het stellen van duidelijke doelen tot het gebruik van de geavanceerde functies van Survalyzer, wij begeleiden u bij het maken van online enquêtes die deuren openen naar een beter begrip en strategische groei.

Duidelijke doelen stellen

Elke impactvolle enquête begint met een duidelijk doel. Vraag jezelf af: Welke specifieke inzichten wil je vastleggen?

Voorbeeld: Heb je onlangs een IT-conferentie georganiseerd? Uw belangrijkste doel kan zijn om het succes te meten. Door feedback van deelnemers te verzamelen, beoordeel je niet alleen de doeltreffendheid van het evenement, maar leg je ook de basis voor toekomstige verbeteringen. Dit is je fundamentele “waarom”.

Uitwerking van het raamwerk

Nu je overkoepelende doelstelling is vastgesteld, is het tijd om je in de details te verdiepen:

Naar welke inzichten bent u op zoek?

Wie is uw ideale respondentendemografie?

Hoe wilt u de verzamelde gegevens gebruiken?

Uitgaande van het voorbeeld van de conferentie:

 • Wat: Wat waren de belangrijkste momenten voor de deelnemers? Welke segmenten moeten worden verfijnd? Zijn er bruikbare suggesties voor de volgende iteratie?
 • Wie: Targeting is cruciaal. Richt je op de deelnemers aan de conferentie en segmenteer ze in relevante categorieën zoals studenten, docenten en beheerders.
 • Hoe: Gebruik de feedback om elk facet van je evenement te verfijnen, van logistiek en inhoud tot engagementstrategieën.

Van doelstellingen naar onderzoeksvragen

Je basisvragen vormen de basis. Zet ze nu om in scherpe onderzoeksvragen. Weet je nog dat we het hadden over het identificeren van ontvangers van je enquête? In eerste instantie hebben we ons gericht op leeftijd als bepalende factor. Maar als u dieper kijkt, kunt u overwegen uw publiek te segmenteren op basis van hun anciënniteit, functie of zelfs hun nationaliteit.

Voor de conferentie zou dit kunnen inhouden dat je inzicht krijgt in specifieke elementen die de deelnemers leuk vonden, logistieke uitdagingen die ze tegenkwamen of de effectiviteit van sprekers en sessies. Door deze onderzoeksvragen te beperken, stel je een stappenplan op om ervoor te zorgen dat je online enquête elke keer raak is.

De perfecte vragen opstellen

Het opstellen van de juiste vragen is vergelijkbaar met het voorbereiden van een succesvolle voorstelling. In de context van een IT-conferentie gaat het om het begrijpen van de ervaring van de deelnemers, het meten van de effectiviteit van de sessies en het vastleggen van inzichten voor toekomstige verbeteringen. Dit is hoe je het goed doet met Survalyzer:

Omarm Helderheid

Vermijd jargon of al te technische termen, tenzij ze industriestandaard zijn. Vragen moeten duidelijk zijn, zonder ruimte voor dubbelzinnigheid. Bijvoorbeeld, in plaats van te vragen: “Hoe beoordeelt u de uitleg van cloud computing-paradigma’s?”, kiest u voor “Hoe duidelijk was de presentatie over cloud computing?”.

Gebruik de vraagtypes van Survalyzer

 • Open/Closed-ended: Deze kunnen gebruikt worden om zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens vast te leggen. Bijvoorbeeld: “Voldeed de conferentie aan uw verwachtingen?” (Ja/Nee) gevolgd door “Verklaar uw antwoord nader”.
 • Matrixvragen: Matrixvragen zijn gestructureerd in een rasterindeling, zodat respondenten meerdere items kunnen evalueren met dezelfde set antwoordopties, meestal in de vorm van een schaal. Ze zijn vooral nuttig als je feedback wilt over verschillende aspecten van een evenement. Voor een IT-conferentie kunnen deelnemers verschillende sessies beoordelen op aspecten zoals ‘Kwaliteit van de inhoud’, ‘Stijl van presenteren’ en ‘Relevantie voor huidige IT-trends’.
Matrixvraag over de cyberbeveiligingssessie
 • MaxDiff: een geavanceerde techniek om voorkeuren te peilen tussen een reeks items. Door respondenten verschillende onderdelen of sessies van de conferentie te laten zien en hen te vragen de beste en de slechtste keuze in elke set te maken, kunt u het relatieve belang van elk onderdeel vaststellen. Om bijvoorbeeld te bepalen welke elementen van de IT-conferentie eruit sprongen – of het nu netwerksessies, keynote-adressen of interactieve workshops waren – biedt MaxDiff nauwkeurige inzichten. Voor een diepere duik hierin, samen met matrixvragen, bekijk ons speciale artikel over matrixvragen en MaxDiff. Dit geeft je een uitgebreid inzicht in hun toepassingen en voordelen.
Merkperceptieonderzoek gemaakt in Survalyzer platform met MaxDiff vraagtype
 • NPS (Net Promoter Score): NPS is een eenvoudige meting die de loyaliteit van deelnemers meet. Door een eenvoudige vraag te stellen – “Op een schaal van 0-10, hoe waarschijnlijk is het dat u deze IT-conferentie aanbeveelt aan een collega of vriend?” – kun je de algemene tevredenheid meten. Deelnemers met een score van 9 of 10 worden beschouwd als ‘Promotors’, deelnemers met een score van 7 of 8 als ‘Passives’ en deelnemers met een score van 0 tot 6 als ‘Detractors’. De NPS wordt vervolgens berekend door het percentage ‘Detractors’ af te trekken van het percentage ‘Promoters’, wat een duidelijke maatstaf is voor het succes van het evenement.

Vermijd suggestieve vragen

Het opstellen van onbevooroordeelde vragen is cruciaal voor het verkrijgen van oprechte feedback. Leidende vragen kunnen, zelfs onbedoeld, respondenten in de richting van een bepaald antwoord sturen, waardoor uw resultaten vertekend worden.

Door bijvoorbeeld te vragen: “Denkt u niet dat de cyberbeveiligingssessie uitstekend was?” plant u al het idee dat de sessie uitzonderlijk was. Een meer neutrale benadering, zoals “Hoe zou u de cyberbeveiligingssessie beoordelen?”, stelt deelnemers in staat om vrijuit hun oprechte mening te geven zonder enige aansporing.

Vergeet niet dat het doel is om de ware gevoelens en percepties van je publiek te begrijpen, en dat kan alleen als we ze aan het woord laten zonder vooropgezette ideeën. Houd uw vragen rechttoe rechtaan en laat de respondenten de gids zijn voor uw inzichten.

Testen en itereren

Voordat je je enquête voor een breder publiek lanceert, is het essentieel om een piloottest uit te voeren. Verzamel een diverse groep testers om je enquête in te vullen en gedetailleerde feedback te geven. Waren er vragen waarbij ze zich afvroegen? Kwamen ze dubbelzinnigheden tegen? Waren er perspectieven of standpunten waar uw enquête geen rekening mee hield?

Verfijn uw enquête op basis van deze feedback. Er zijn misschien een paar herhalingen nodig om de enquête precies goed te krijgen. Eens je de nodige aanpassingen hebt gedaan en opnieuw hebt getest, ben je klaar om je enquête te verspreiden. Of je hem nu deelt via een directe link of een gepersonaliseerde e-mailuitnodiging stuurt, zorg ervoor dat hij het beoogde publiek bereikt voor de meest nauwkeurige en bruikbare inzichten.

Boeiende enquêtes ontwerpen met Survalyzer

In het huidige digitale landschap kan het ontwerp van een enquête de effectiviteit ervan aanzienlijk beïnvloeden. Het gaat niet alleen om de vragen die u stelt, maar ook om hoe u ze presenteert. Laten we ons eens verdiepen in het belang van het ontwerp van online enquêtes en hoe dit uw gegevensverzamelingsproces kan verbeteren.

Enquête layout editor in Survalyzer

De identiteit van je merk weerspiegelen

Als je enquêtes verstuurt vanuit je bedrijf, of het nu is om feedback van klanten te krijgen of om de tevredenheid van werknemers te meten, moet het ontwerp passen bij je merk. Een enquête die de esthetiek van uw merk weerspiegelt ziet er niet alleen professioneel uit, maar houdt ook het vertrouwen in de respondent vast. Platformen met flexibele aanpassingsopties, die op maat gemaakte menubalken, thema’s, logo’s en meer toelaten, kunnen de responspercentages aanzienlijk verhogen.

Opties voor insluiten

Waarom de gebruikerservaring verstoren met externe enquêtekoppelingen als je ze rechtstreeks in je platform kunt integreren? Insluiten bespaart tijd en moeite voor deelnemers en zorgt ook voor nauwkeurigere gegevens omdat de enquête kan worden ingevuld in een natuurlijke workflow.

Met de robuuste insluitfunctie van Survalyzer kunt u een feedbackenquête naadloos rechtstreeks integreren in de officiële website of app van de conferentie. Dit zorgt ervoor dat deelnemers hun inzichten kunnen geven zonder te worden omgeleid naar externe platforms. Door enquêtes direct in te sluiten, kunnen bedrijven een consistente merkervaring behouden en de kans op deelname door gebruikers vergroten.

Example of embedded survey created in Survalyzer

Consistentie op alle touchpoints

Een samenhangende ontwerptaal is cruciaal. Of u nu uitnodigingen voor enquêtes verstuurt, resultaten deelt of gegevens presenteert, het handhaven van een consistente esthetiek op alle touchpoints kan het vertrouwen en de betrokkenheid vergroten. En hoewel een tool met een eenvoudige interface en aangepaste thema’s nuttig is, ligt de echte waarde in het garanderen dat elke interactie in lijn is met uw merk en aanslaat bij uw publiek.

Met de lay-outontwerper in Survalyzer kunt u dezelfde lay-out behouden voor al uw enquêtes, rapporten en berichten. Of u nu uitnodigingen verstuurt, gegevens presenteert of resultaten deelt, zorg er altijd voor dat uw interacties visueel aantrekkelijk zijn.

Veelvoorkomende valkuilen en hoe ze te vermijden

Het maken van een online enquête lijkt misschien eenvoudig, maar er zijn veelvoorkomende fouten die uw resultaten kunnen vertekenen of deelnemers kunnen afschrikken. Hier volgt een overzicht van veelvoorkomende valkuilen en hoe u deze kunt omzeilen:

 • Te lange of dubbelzinnige vragen: Het belangrijkste is om uw vragen beknopt en to the point te houden. Een enquête vol ellenlange vragen kan respondenten overweldigen en leiden tot afhakers of onnauwkeurige antwoorden.
 • Onevenwichtige ordinale schalen: Als u ordinale schalen gebruikt (zoals ‘zeer tevreden’ tot ‘zeer ontevreden’), zorg er dan voor dat ze symmetrisch zijn. Dit betekent dat er evenveel positieve als negatieve antwoordopties zijn, wat helpt bij het vastleggen van een evenwichtige feedback.
 • In de jargonval trappen: Elke branche heeft zijn eigen jargon, maar vergeet niet dat uw enquête mensen buiten uw directe omgeving kan bereiken. Vermijd jargon, afkortingen of andere termen die de gemiddelde respondent in verwarring kunnen brengen.
 • Leidendevragen: Vragen moeten neutraal zijn. Leidende vragen kunnen respondenten onbedoeld in de richting van een bepaald antwoord duwen. Bijvoorbeeld, in plaats van te vragen “Vindt u onze nieuwe app functie niet geweldig?”, vraag “Hoe zou u onze nieuwe app functie beoordelen?”
 • Gebrek aaninclusiviteit: Zorg ervoor dat je vragen weerklank vinden bij mensen met verschillende achtergronden. Dit betekent cultuurgevoeligheid, het vermijden van veronderstellingen en het bieden van opties die een breed scala aan antwoorden omvatten.
 • Transparantie met deelnemers: Mensen zijn eerder geneigd deel te nemen aan onderzoeken als ze het gevoel hebben dat hun inbreng gewaardeerd wordt. Hen een blik gunnen op de enquêteresultaten kan een geweldige stimulans zijn en laat zien dat je hun tijd en feedback waardeert.
Survayzler infographic over het maken van online enquêtes

Deelname en betrokkenheid stimuleren

De dynamiek van marktonderzoek verandert, met een groeiende nadruk op duurzame betrokkenheid en continue feedback. De Community Extension van Survalyzer biedt een oplossing voor deze verschuiving en biedt een platform om een respondentengemeenschap op te bouwen en te onderhouden. Deze aanpak gaat verder dan de eenmalige interacties van traditionele enquêtes en creëert een ruimte voor voortdurende dialoog en rijkere inzichten.

De portaalpagina van de Community Extension dient als een brug tussen het merk en zijn publiek en bevordert vertrouwen en consistentie. Het gaat niet alleen om esthetiek; het gaat om het creëren van een vertrouwde omgeving voor panelleden. Bovendien voegt de functie Smart Sampling nog een laag precisie toe.

Door eerdere interacties met enquêtes te analyseren, wordt de selectie van het publiek verfijnd, zodat enquêtes naar de meest relevante respondenten worden gestuurd. Deze methode voorkomt niet alleen oversampling, maar maakt ook gebruik van de diepgaande inzichten die voortkomen uit het begrijpen van de enquêtegeschiedenis van een respondent.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een uitgebreide verkenning van deze functie, hebben we de mogelijkheden en voordelen gedetailleerd beschreven in ons artikel over de Community Extension, dat meer inzicht geeft in het transformatieve potentieel ervan.

Hoe u effectieve uitnodigingen voor enquêtes maakt

Nadat u moeite hebt gedaan om uw enquête te ontwerpen en boeiende vragen te formuleren, is de volgende cruciale stap ervoor te zorgen dat de enquête uw publiek bereikt en aanspreekt. De uitnodiging voor uw enquête is het eerste contactmoment voor uw respondenten, waardoor de impact ervan cruciaal is.

Zakelijke professionals geven de voorkeur aan e-mail als distributiekanaal voor enquêtes. Daarom moet u niet vergeten dat een uitnodiging de beslissing van een respondent kan maken of breken om uw enquête in te vullen of deze ongeopend af te wijzen. Volg deze tips om ervoor te zorgen dat de uitnodigingen voor uw enquête correct worden opgesteld:

 • Boeiende onderwerpregel: De eerste indruk telt. Gebruik een aansprekende zin die de nieuwsgierigheid prikkelt en de ontvanger aanspoort om de e-mail te openen.
 • Persoonlijk tintje: Iedereen waardeert een persoonlijk tintje. Spreek de ontvanger aan met zijn of haar naam om een onmiddellijke band te creëren en hem of haar het gevoel te geven dat hij of zij wordt herkend.
 • Duidelijke informatie: Wees transparant. Leg kort het doel van de enquête uit, hoe hun feedback zal worden gebruikt en een schatting van hoe lang het zal duren.
 • Enquêtekoppeling: Dit is uw oproep tot actie. Zorg ervoor dat de link opvalt, zodat het voor respondenten gemakkelijk is om onmiddellijk met de enquête te beginnen.
 • Ondertekenen: Eindig altijd met een positieve noot. Bedank ze voor hun tijd, geef contactgegevens voor eventuele vragen en bied een optie om zich af te melden voor toekomstige communicatie.

Gegevens analyseren en interpreteren met Survalyzer

Na het zorgvuldig opstellen van uw enquête, het garanderen van betrokkenheid en het verzamelen van reacties, is de volgende cruciale stap om in de gegevens te duiken. Het analyseren en interpreteren van deze gegevens is waar de echte magie gebeurt, omdat het de ruwe feedback omzet in bruikbare inzichten. Laten we eens kijken naar enkele best practices en tools die kunnen helpen bij deze transformatie.

AI-gestuurde tekstanalyse

Na het verzamelen van feedback, vooral uit open vragen, is de volgende uitdaging het ontcijferen van de enorme hoeveelheid antwoorden. Dit is waar de kracht van AI om de hoek komt kijken.

Sentimentanalyse, zoals beschreven in het artikel over de ChatGPT-integratie, zorgt voor een geautomatiseerd begrip van de emotionele toon achter woorden. Het categoriseert feedback snel als positief, negatief of neutraal en geeft zo een momentopname van de gevoelens van de deelnemers.

Aan de andere kant gaat onderwerpanalyse dieper, waarbij reacties worden gegroepeerd op basis van de onderwerpen die ze behandelen, zoals “inhoud van de sessie” of “netwerkmogelijkheden”. Samen bieden sentiment- en onderwerpanalyses een allesomvattend beeld, zodat elk geuit sentiment en onderwerp nauwkeurig wordt vastgelegd en klaar is voor bruikbare inzichten.

Informatieve dashboards maken

Nu we ons hebben verdiept in de kracht van AI in sentiment- en onderwerpsanalyse, is het essentieel om te begrijpen hoe deze inzichten worden gepresenteerd. Enquêtedashboards spelen hierbij een cruciale rol. Ze zijn de visuele toegangspoorten tot de schat aan gegevens die je hebt verzameld. Maar zoals met elk hulpmiddel, komen ze met hun eigen uitdagingen.

Zoals benadrukt in het artikel over veelgemaakte fouten in onderzoeksdashboards, is het gemakkelijk om in de val te lopen van het overladen van je dashboard met een overdaad aan gegevens. Hoewel de drang om elk inzicht weer te geven natuurlijk is, is duidelijkheid en relevantie van het grootste belang.

Bovendien mag de gebruikerservaring niet over het hoofd worden gezien. Een goed ontworpen dashboard is intuïtief en leidt de kijker naadloos door de gegevens met consistente kleurenschema’s, duidelijke labels en zonder jargon. En naarmate je onderzoek zich ontwikkelt en de gegevens zich opstapelen, moet het dashboard aanpasbaar zijn, zodat het een robuust, betrouwbaar hulpmiddel blijft voor het nemen van beslissingen en een weerspiegeling vormt van de zorgvuldige analyse die je hebt uitgevoerd.

Misaligned coloring in Survalyzer charts

De nuances van gegevensweging

Na het begrijpen van de fijne kneepjes van onderzoeksdashboards, is het cruciaal om dieper in te gaan op de nuances van de gegevens zelf. Een van de meest fundamentele aspecten van gegevensinterpretatie is ervoor zorgen dat de gegevens echt het publiek vertegenwoordigen dat je bestudeert.

Dit is waar het concept van gegevensweging om de hoek komt kijken. Zoals we eerder hebben besproken bij het opstellen van de perfecte vragen en het stimuleren van betrokkenheid, is het net zo belangrijk om ervoor te zorgen dat de reacties die je hebt verzameld evenredig representatief zijn.

Zoals uitgelegd in het artikel over het wegen van enquêtegegevens, is weging het proces van het aanpassen van de enquêteresultaten om ze in overeenstemming te brengen met de werkelijke verhoudingen binnen de populatie.

Voorbeeld: Als uw IT-conferentie evenveel senior leidinggevenden als junior medewerkers had, maar meer leidinggevenden reageerden op de enquête, zou u meer gewicht toekennen aan de antwoorden van de junior medewerkers. Dit brengt de feedback in evenwicht om de werkelijke verdeling van deelnemers te weerspiegelen. Met de juiste weging van gegevens worden de resultaten van uw enquête representatiever en betrouwbaarder.

De toekomst van enquêtes met Survalyzer

In de steeds veranderende wereld van gegevensverzameling en -analyse is het van het grootste belang om de ontwikkelingen voor te blijven. Tijdens onze reis van het stellen van duidelijke doelen naar het duiken in gegevensinterpretatie, is het duidelijk dat het onderzoekslandschap dynamisch is en zich aanpast aan technologische vooruitgang, veranderend gebruikersgedrag en opkomende marktbehoeften.

Vooruitkijkend zijn de integratie van geavanceerdere analyses, augmented reality in enquêtes en real-time feedbackmechanismen slechts enkele gebieden waarop Survalyzer baanbrekend wil zijn. De toekomst draait niet alleen om het verzamelen van gegevens, maar ook om het begrijpen, interpreteren en benutten ervan voor transformatieve beslissingen. Klaar om deel uit te maken van deze toekomst? Duik dieper, verken meer en laat Survalyzer u begeleiden op deze spannende reis.

Christian Hyka

Managing Partner

Blijf voorop met AI-ondersteunde enquêtes!

Ontgrendel het volledige potentieel van AI in de analyse van enquêtegegevens. Boek vandaag nog een demo bij ons en til uw inzichten naar een hoger niveau.

Een demo boeken
Related Posts